Yttersta tiden, del 21 ”Antikrists signalement”

 

Det kanske mest grundläggande man kan säga om Antikrist är att han kommer att vara en bedragare, och han kommer att vara oerhört bra på att bedra människor.

Det märker man på de varningar Jesus ger i Matt 24:5, 11, 23-24, och det som sedan sägs om Antikrist i Uppb 13:14.

I fråga om vad är det han ljuger, då? På vad sätt sker bedrägeriet i praktiken?

Uppenbarligen kommer han att ge sig ut för att vara Messias, i betydelsen den som räddar världen.

Ska han vara ”i stället för Kristus”, då måste det nästan bli så.

 

Om detta sedan innebär att han påstår sig vara Jesus, eller om han, likt Muhammed, först degraderar Jesus till något mindre än Messias, och sedan erbjuder sig själv som den ”verklige frälsaren”, det återstår att se.

 

Själv lutar jag åt det senare, eftersom Johannes säger att ett av kännetecknen på Antikrist är att han förnekar Fadern och Sonen, vilket inte kan betyda något annat än att han förnekar inkarnationen, förnekar att Jesus från Nasaret är Guds Son. 1 Joh 2:22-23

Och om han förnekar inkarnationen, förnekar Jesu gudomlighet, då är det ju ingen större idé med att sedan börja utge sig för att vara Jesus?

Detta, att han antagligen kommer att lansera sig själv som Messias, kommer kanske klarast fram i Luk 17:22-24, där Herren säger att hans lärjungar kommer att längta efter att få se honom, ”se en av Människosonens dagar”, och då, som svar på denna längtan, kommer bedragare att komma och säga ”Här är han!”

 

Nu är det så, att Bibeln tydligt säger att innan Jesus kommer tillbaka och sätter sin fot på denna jord har hans lärjungar, alla som tror på honom, blivit uppryckta honom till mötes.

Om någon kommer och säger att Messias har kommit och finns här på jorden, och inget uppryckande har skett, då vet vi alltså att vi har att göra med en bedragare!

Därför är hoppet om att vi ska bli hämtade härifrån och förvandlade till Kristi likhet innan han kommer tillbaka så viktigt att hålla fast vid! Om inte de troende lever i det hoppet, då är ett av våra viktigaste skydd mot att bli bedragna av Antikrist borta!

 

Sedan kommer han också att vara en bedragare på så sätt att han ger sig ut för att vara en ”ljusets ängel”.

Både den onde själv och hans tjänare har den maskeraden på programmet.

Det första Jesus säger som varning för den onde och hans tjänare här på jorden är att vi ska akta oss för dem som kommer klädda i fårskinn men är något helt annat på insidan.

 

Också den sidan av lurendrejeriet utläggs närmare i 1 Johannesbrevet.

Det som sägs i 1 Joh 3:7-10 har vållat stort bryderi för många goda kristna, som har uppfattat det som där sägs som ett krav på de troende att vi måste vara syndfria för att duga.

Då har man missat vad som sägs i början av vers 7: ”Kära barn, låt ingen föra er vilse”.

Detta är en direkt syftning till Jesu varningar till sina lärjungar att de inte ska låta sig vilseföras av falska profeter, och varningen här i 1 Joh gäller samma sak!

”Låt er inte föras vilse av någon som kommer och utger sig för att vara god och fin och fredsälskande och rättskaffens, men som samtidigt struntar i vad Gud säger, alltså lever i synd!” säger Johannes, om man parafraserar det litet.

Den här texten handlar alltså om att kunna avslöja dem/den, som ser ut som en ljusets ängel utan att vara det.

 

Nu kan vi göra en liten tillbakablick, och påminna oss om vad det är för något, som utger sig för att representera den verkliga godheten, samtidigt som det ger fritt utrymme att strunta i Guds bud!

Jag citerar mig själv: :)

”Först kommer alltså toleranstänkandet in, sedan förkastandet av sanningen att somliga saker är synd, vilket resulterar i laglöshet, vilket leder till att den verkliga kärleken kallnar.

Sedan kan Antikrist komma och framträda som en ljusets ängel! Verklig kärlek har han inte, så det kunde han inte ha använt som fårskinnspäls, men tolerans är inget problem! Toleransen ger genom sitt förnekande av absoluta normer nämligen utrymme för att vara ond, samtidigt som man framställer sig som god! De så kallat toleranta har ju inga problem med att vägra att tolerera dem de uppfattar som intoleranta, så det att Antikrist småningom börjar förfölja de kristna, som fortfarande vill hålla sig till Jesus och hans Ord, kommer inte att vara något problem för en avfallen kyrka!”

(Hämtat från avsnittet ”Avfallets filosofi”)

 

Antikrist kommer att vara den störste humanist världen har skådat.

Han kommer att ha solidaritet och fred på programmet.

Han kommer att tala för miljövård, för frihet, jämlikhet, för broderskap alla människor emellan. (Känns det igen?)

Till råga på allt kommer han med tecken och under att backa upp sitt anspråk på att verkligen kunna leda mänskligheten in i denna guldålder! Mer rättfärdighet än så kan väl ingen begära av en människa?

 

Jo, det kan man, säger Johannes.

Man kan vänta sig att han också faktiskt lever rättfärdigt, inte syndar!

Det uttryck som i v 9 är översatt ”gör inte synd” anger pågående, kontinuerlig handling i grekiskan. Det är här alltså inte fråga om enstaka syndafall, utan om ett öppet, regelmässigt åsidosättande av vad Gud har sagt.

Den som gör så är inte av Gud, säger aposteln.

Detta är också en viktig del av Antikrists signalement!

 

Med de här tre sakerna i minnet, alltså uppryckandet, som ska ske innan den riktige Messias kommer, det antikristliga förnekandet av att människan Jesus är Guds Son, samt den falska rättfärdighet som åsidosätter Guds bud, och sedan också, och kanske viktigast av allt, med det löfte om Guds Andes hjälp som finns i 1 Joh 2:27, har den troende vad han behöver för att kunna vara på sin vakt, så att han inte blir bedragen!

 

Vi ska nämligen aldrig gå och inbilla oss, att vi enbart med hjälp av rätt information kan undgå att bli bedragna. Lögnen är betydligt starkare än så. Den ödmjukhet som förlitar sig på Herren, och inte på sitt eget förstånd, kommer att vara avgörande viktig för den som vill undgå att dras med av bedragaren!

 

 

 

 

Publicerad i Yttersta tiden