Bloggarkiv

Om uppryckandet – en gång till

Det här med uppryckandet av de troende, som 1 Tess 4 talar om, är något jag fått så många frågor om under årens lopp, att hela ämnet börjar inge mig en viss trötthet vid det här laget. Jag har helt

Publicerad i Yttersta tiden

Beredskap

Skriv gärna om hur du tycker att vi kristna ska leva i denna tid. Känns som att vi lever i den yttersta tiden. Borde vi konkret förbereda oss på något sätt eller ska vi lita på att Gud förser oss

Publicerad i Yttersta tiden

Yttersta tiden, del 28 ”De tre domstillfällena”

Utan att desto mer gå in på detaljer kan vi konstatera att Bibeln nämner flera domstillfällen. Denna världens furste, den onde, är redan dömd, utan möjligheter att överklaga. Han och hans änglar är på väg till eldsjön. De domshändelser som

Publicerad i Yttersta tiden

Yttersta tiden del 27 ”Harmageddon, Gog, och lyftestenen Jerusalem”

Uppenbarelsebokens sextonde kapitel är beskrivningen av hur jorden genom det som kallas ”Guds vredesskålar” steg för steg förvandlas till en plats där ingen kan leva. De katastrofer, som beskrivits tidigare i Uppenbarelseboken, har, ofattbart förödande som de är, ändå inte

Publicerad i Yttersta tiden

Yttersta tiden del 26 ”Vredens tid – den stora skökan”

I Uppb 17:4-6 ser Johannes i sin syn en ”kvinna”, som går under namnet ”det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden”, och det namnet sägs vara ett mysterium, en hemlighet. Vi kan alltså utgå från att det

Publicerad i Yttersta tiden

Yttersta tiden del 25, ”Vredens tid – en översikt”

Kanske det börjar vara dags att ta en mellanrubrik, och summera litet var vi befinner oss? Det här materialet börjar bli litet svåröverskådligt vid det här laget, till och med för mig, som har skrivit det… Under de första 3½

Publicerad i Yttersta tiden

Yttersta tiden, del 24 ”Den falske profeten och märket”

Nu kommer vi in på Antikrists medarbetare. Jesus har tolv apostlar. Antikrist har de tio kungarna, som vi redan har nämnt, den falske profeten, som träder fram som det andra vilddjuret i Uppb 13:11, och skökan Babylon i Uppb 17.

Publicerad i Yttersta tiden

Yttersta tiden del 23, ”Vilddjurets huvuden och horn”

I Uppb 13 :1-3 får vi en beskrivning av vilddjuret, som inte är speciellt lättillgänglig. Vad är det för en varelse som har sju huvuden, tio horn, liknar en leopard, har fötter som en björn och gap som ett lejon?

Publicerad i Yttersta tiden

Yttersta tiden, del 22 ”Krig mot de heliga”

I Uppb 13:7 får vi veta att vilddjuret, när han väl har stigit fram på världscenen och tagit makten, kommer att få makt att föra krig mot de heliga och övervinna dem. Det här behöver vi se litet närmare på.

Publicerad i Yttersta tiden

Yttersta tiden, del 21 ”Antikrists signalement”

  Det kanske mest grundläggande man kan säga om Antikrist är att han kommer att vara en bedragare, och han kommer att vara oerhört bra på att bedra människor. Det märker man på de varningar Jesus ger i Matt 24:5,

Publicerad i Yttersta tiden