”Jumala” osa 5

Millainen Jumala on  ja miten hän suhtautuu meihin

 

Niin. Miten tämä suuri, kiivas, pyhä, kauhistuttava Jumala suhtautuu meihin?

Armolla, armolla! Tämä käy ilmi siinä, että:

 

 Hän on Neuvonantaja

Jes 9:6

Hän on valmis antamaan viisautta meille, niinkuin jo sanottiin!

Mutta meidän on parasta kysyä oikealla asenteella, siis, etten ole jo ennenkuin kysyn päättänyt mitä minä teen  ja sitten ”pydän viisautta” vain saadakseni vähän vahvistusta Herralta. Jos ihminen ajattelee sydämessään: ”Jos Herra neuvoo tekemään niinkuin minä itse haluan tehdä, sitten minä teen niinkuin Herra neuvoo, mutta jos Herra sanoo jotakin muuta, sitten minä teen oman neuvoni mukaan!” silloin ei kannata kysyä neuvoa Herralta. Jaak 1:6-8

 

 Isä

Jes 6:9

Taivaan Isä haluaa olla niin läheisessä suhteessa meihin, että Hän on meissä ja me Hänessä. Joh 14:15-23

Jumalan tunteminen on ikuinen elämä, sillä tunteminen tulee yhteyden kautta. Puu ja oksat…

 

Isänä Hän myös kasvattaa meidät, niinkuin jo sanottiin. Hänen sydämessään on tilaa meille, mutta onko meidän sydämessämme tilaa Hänelle?

2 Kor 6:11-13 puhuu tilan antamisesta, ja miten se tapahtuu.

Joka puhuu Herralle kaikesta, ylläpitää tietoista yhteyttä  Häneen, ja sellainen ihminen antaa myös tilaa Herralle.

Se, joka tulee vain rukouslistansa kanssa kerran päivässä tai viikossa, hänen sydämessäään on ahdasta.

 

 Ystävä

Aabraham oli Jumalan ystävä – Jumala voi siis olla ihmisen ystävä. Jaak 2:23

Jeesus sanoo, että Hän on opetuslasten ystävä, Joh 15:15

Hän sanoo myös, että opetuslapset omasta puolestaan voivat olla Hänen ystäviänsä. Joh 15:14

Me luemme helposti nämä sanat sillä tavalla, että Jeesus on meidän ystävämme vain, jos me jokaisessa yksityiskohdassa onnistumme tekemään, mitä hän käskee meidän tehdä.

Mutta tämä ei ole, mitä teksti sanoo!

Me olemme Hänen ystävät jos me niin teemme, me osoitamme siis ystävyytemme häntä kohtaan tällä tavalla.

Hän on meidän ystävämme armosta, sillä armosta Hän oli jo ilmoittanut opetuslapsille kaikki mitä Hän oli kuullut Isältänsä, kun hän lausui nämä sanat silloin viimeinen ilta.

 

 Tuomari

Jumala on oikeudenmukainen, ja siitä seuraa että Hän myös on tuomari.

Tässä ajassa ja elämässä me kylväämme ja tuomionpäivänä saamme niittää. Gal 6:7-8

Meidän tulee kuitenkin aina muistaa mitä Room 8:1 sanoo!

Kyllä Herra on myöskin uskovaisten tuomari, mutta kadotustuomiota ei tule niille, jotka ovat Kristuksessa. Kristittyjen tuomiosta kerrotan näin: 1 Kor 3:11-15

Siinä tuomiossa on sekä armo että oikeus!

Tästä voimme ymmärtää että myöskin tuomarina Jumalamme suhtautuu mahdollisimman hyväntahtoisesti meihin!

 

 Kuningas

Jumala on se, joka hallitsee. Hänellä on kaikki valta, ja Isä on antanut kaikki tämä valta pojalleen, Jeesukselle. Matt 28 / 1 Kor 15

Jumala on kaikessa täydellinen, ja sen takia hän on ainut, joka hallitsee täydellisesti, siis osaa käyttää valtaa oikealla tavalla..Matt 10:29

Joskus ihminen voi ajatella, että jos minä olisin Jumala, jos minulla olisi voima ja valta, hoitaisin kyllä asiat vähän eri tavalla!

Kuvittelemme siis olevamme viisampia kuin Jumala, mikä  tietenkin on suorastaan suuruudenhulluus.

Taas tulevat oikeus ja armo vastaan.

Ilman Jumalan sallivaa tahtoa, siis että hän sallii sellaista tapahtua, mikä rikkoo hänen käskyjään, armon aika ei olisi mahdollinen. Me hukkuisimme kaikki – itse asiassa me emme olisi edes syntyneet, sillä ihmiskunta olisi sanut loppunsa kauan ennen meitä!

Jumala on meidän kuninkaamme ja meidän tulee kunniottaa Häntä kuin kuningasta, ei napistella Häntä vastaan heti kun me emme ymmärrä mitä Hän tekee, ja miksi.!

Mutta älä erehdy ajattelemaan että jotakin voisi tapahtua Herran sallivan tahdon ulkopuolella! Ei edes paholainen itse voi tehdä tippaakaan sen enempää kuin Herra sallii.

Jos Jumala sanoo hänelle että seis, tuota et saa tehdä, pikku ystävä, silloin paholainen joutuu vain toteamaan että jahaa, jätän sen siis tekemättä.

Hän on siis kuuliainen pakosta ja pelosta, mutta silti kuuliainen.

Hän ei voi ylittää niitä rajoja, jotka Herra on hänelle asettanut.

Jobin kirjan luku 1 näyttää selkeästi että vihollinen ei omin päin ja ilman lupaa voinut mitään tehdä.

Muuten, tämä että pahat henkivallat ovat kuuliaisia Herralle, kun Hän käskee, on syy miksi me voimme heittää ulos riivaajia!

Luther sanoi kerran että paholainen on kuin  Jumalan narukoira – hän joutuu nimittäin pysähtymään, kun naru loppuu….

 

 Herra

”Miksi huudatte minulle:  ”Herra, Herra, ettekä tee mitä minä sanon?” Luuk 6:46-49

Suurin osa Malakian kirjasta on Herran sana niille, jotka sanovat Jumalaa Isäksi ja Herraksi, mutta eivät sitten toimikaan tunnustuksensa mukaan. Kannattaa lukea ja miettiä!

Herra ei ole kiinnostunut kauneista sanoista.

Hän tutkii meidät, temmekö sen, minkä Hän on käskenyt, toimimmeko kuin opetuslasten tulisi toimia, siis, seuraammeko Herramme esimerkkiä? Joh 13:12-17

 

 Lääkäri

2 Moos 15:26

Aina kun sanomme että Herra on meidän lääkärimme kysymys aina nousee esille: miksi kaikki eivät tule terveeksi sitten, jos Herra kerran on kaikkivoipa ja kakkivaltias, ja Hän on meidän lääkärimme?

Ensimmäinen vastaus tähän on yksinkertaisesti tämä: että ylösnousemus ei ole vielä tapahtunut. Meillä on vielä kuolevaiset ruumiit.

Pelastus pitää sisällään kolme eri luokkaa siunauksia:

Sellaisia jotka tulevat sataprosenttisesti täällä ja nyt

Sellaisia jotka tulevat osittain nyt, osittain Jeesuksen toisen tulemuksen jälkeen

Sellaisia jotka tulevat kokonaan vasta seuraavassa maailmassa.

Täydellinen terveys kuuluu keskimmäiseen ryhmään.

Me voimme tässä elämässä parantua monenlaisista sairauksista,  montakin kertaa, mutta me tulemme kuitenkin aina vaan vanhemmaksi ja heikommaksi ja lopuksi me kuolemme.

Kun  Jumala tekee ihmeitä tässä ajassa, tämä on profeetallinen kuva siitä, mitä Hän tulee tekemään täydellisesti ja kaikille ylösnousemuksessa.

Toinen vastaus on, että seurakunta, Kristuksen ruumis, ei toimi sellaisella tavalla, että edes se parantava voima, joka kuitenkin olisi mahdollinen täällä ja nyt, ei pääse virtaamaan sinne, missä sitä tarvittaisiin.

Paavali sanoo, että jos me emme näe Kristuksen ruumista, mitä se on ja miten se toimii, ja miten meidän tulisi toimia että emme olisi esteeksi Jumalan työssä, silloin seuraus on, että meidän joukossamme on paljon heikkoja ja sairaita, ja moni kuolee ennen aikaansa. 1 Kor 11:17-30

Ei siis ole kysymys siitä, että joku on tehnyt syntiä, ja sen takia hän on sairas eikä tule terveeksi, vaan syy on siinä, että seurakunta kokonaisuudessaan ei elä sellaisessa rakkaudessa ja yksimielisyydessä, että Jumalan elämä pääsisi virtaamaan sinne, missä sitä tarvitaan.

 

Rauhanruhtinas

Jes 9:6

”Ei rauha, vaan miekka olen tullut tuomaan”, sanoo Jeesus itse. Matt 10:34-36

Mikä rauhanruhtinas tämä on?

Täällä ja nyt  Jeesus sekä yhdistää että erottaa, sillä maailmassa on kaksi valtakuntaa.

Kun Jeesus tulee takaisin, silloin paholaisen valtakunta lakaistaan ulos, ja sitten tulee rauhan valtakunta. Sen jälkeen ei ole miekka maan päällä, ja Jeesus on rauhanruhtinas.

Jumalan rauha, ”schalom” on kuitenkin paljon enemmän kuin vain sodan loppu.

Se tarkoittaa Jumalan järjestystä, sitä että  Jumalan tahto tapahtuu, ja että kaikki on asetettu kohdallensa – ja sillä tavalla Jeesus on rauhanruhtinas täällä ja nyt, sillä Hän on tullut tekemään tyhjäksi kaikki paholaisen teot!

Hän tuo rauha meidän sydämiimme, kun meillä on rauha Jumalan kanssa, ja myöskin meidän keskuuteemme, kun vaellamme yhdessä, uskon kuuliaisuudessa.

 

 Lunastaja

Vanhasta Testamentista löytyy monta profeetallista esikuvaa siitä, mitä Jeesus tuli tekemään.

Laissa oli esimerkiksi säädetty, että jos joku joutui orjuuteen, hänen lähimmällä sukulaisella oli oikeus lunastaa hänet vapaaksi.

3 Moos 25:47-49

Jeesus ilmoittaa olevansa meidän lähin sukulainen. Matt 12:46-50, Joh 20:17

Hän sanoo että Hänen totuudensa on tekevä meidät vapaaksi, ettemme enää olisi synnin orjia.

Joh 8:34-36

Ja näin Hän ilmoittaa olevansa meidän lunastajamme!

 

 Pelastaja

Pelastaja on sellainen, joka vie sinut vaarallisesta paikasta, jopa  hengenvaarallisesta,  turvalliseen paikkaan.

Joka on tullut pelastetuksi tulee muistaa, mistä hänet on pelastettu, että hän ei lankeaa takaisin sinne. Ja hänen tulee tietää mihin hänet on pelastettu, että hän pysyy sillä tiellä.

1 Tess 1:9 kertoo sekä mistä että mihin me olemme pelastetut.

Israelin kansa ei muistanut ”mistä” eikä pitänyt kiinni ”mihin” ja sen seurauksena he eivät kestäneet pienintäkään vastoinkäymistä erämaassa.

Älkäämme olko heidän kaltaisia! 1 Kor 10:1-13

 

 Soturi

Punaiseltamereltä aina Kristuksen toiseen tulemukseen, Herra sotii kansansa puolesta.

Joos 5:13-19, 2 Aikak 20:1-24 ja  2 Kun 6:8-23 ovat esimerkkejä tästä.

Hes 28:12-15 kertoo meille minkälainen vastustaja meillä on.

Ihminen ei pystyisi omassa voimassaan seisomaan tällaista vihollista vastaan sekuntiakaan!

Mutta Hän, joka asuu meissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa ja Hän taistelee meidän puolestamme! 1 Joh 4:4

 

 Huolenpitäjä

Leipä maasta ja manna taivaalta, Herra pitää huolen meistä sekä luonnollisella että yliluonnollisella tavalla.

Muistakaamme vain me, jotka täällä elää maallisessa yltäkylläisyydessä, että ihminen elää myös jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta!

Ei se nyt paljoakaan auta, vaikka huolenpitäjä tarjoaa juhla-aterian, jos ihmiset eivät syö. Jes 26:6

Ps 139,  Ps 23

 

Publicerad i Suomeksi