Första intrycket

Emellanåt har jag kommit på både mig själv och andra med att både tänka och säga, att det är det första intrycket som är det viktigaste. Det här är både sant och fel.

Det är sant så till vida, att vi ofta bildar oss en uppfattning om något eller något väldigt fort, och sen kan det vara svårt att rubba den uppfattningen, alltså är det viktigt att ge ett korrekt första intryck. (Fast vi skulle väl oftast hellre ge ett gott än ett korrekt första intryck, men det är en annan sak)

Det blir däremot fel, om vi också tror att det första intrycket alltid ger en rätt bild! Vill man dra rätta slutsatser behöver man nämligen också ett ordentligt underlag för dem och det får man ju inte genom ett snabbt första intryck!

 

Engelsmännen har sitt eget uttryck för det här med förhastade slutsatser: ”jumping to conclusions”.

Man tar då alltså ett ”skutt till slutsatsen”, och hoppar då med all sannolikhet över både ett och annat, som skulle ha varit bra att ta med i beräkningen, innan man drog sin slutsats!

Har man varit med om liknande saker förr, då är faran stor att man använder sin tidigare erfarenhet som underlag för sina slutsatser också i fortsättningen, och har det då kommit med andra faktorer, sådant som inte fanns med förra gången,  som man nu i hastigheten hoppar över, då kommer man naturligtvis att hamna fel!

 

En av texterna för fjärde söndagen i advent, den från från Matt 1, handlar om Josef, Marias fästman, och hans reaktion på Marias graviditet.

Hans – och mänsklighetens – samlade erfarenhet fram till den dagen sade, att om en kvinna blir gravid, då finns det bara en möjlig förklaring!

Alltså drog han den slutsatsen att hon varit otrogen, att hon hade haft någon annan man. Sedan visade det sig, att till och med en så pass välgrundad slutsats kunde vara totalt felaktig!

Det här var naturligtvis ett extremfall, och det är väl ingen som på allvar skulle vänta sig, att Josef kunde ha dragit någon annan slutsats än den han kom fram till.

Men fenomenet med förhastade slutsatser är som sådant värt att se upp med!

Det lönar sig alltid att stanna upp och fråga sig, om man faktiskt har all relevant information tillgänglig, innan man hoppar vidare till slutsatsen!

Och det är också allt skäl att fråga sig om all information man har verkligen är relevant eller ens sann!

 

Tänk om jag t ex bara har hört ena sidan i en konflikt lägga fram sin syn på saken? För det mesta har folk rätt svårt för att vara objektiva såna gånger…

Tänk om det negativa, som jag just fick höra om den där andra människan, är ett rykte, som vuxit från fjäder till hönsgård på vägen?

Tänk om den här människan som jag just träffade för första gången, och som jag tyckte var tvär och otrevlig, hade tandvärk eller migrän idag?

Tänk om den verkliga orsaken till att jag inte tyckte om den andre, var något så trivialt, att han inte delade mina åsikter?

Det är ju i allmänhet så, att de där människorna, som vi tycker är trevliga, och smarta, och välinformerade, det är de som tycker som jag…

 

Sen har vi problemet med att den ena förhastade slutsatsen föder den andra, som föder den tredje, och så vidare.

Tänk t ex på de judiska skriftlärdes misslyckande med att rätt identifiera Jesus!

Den information de hade sade att Jesus kom från Nasaret i Galileen.

Alltså drog de den förhastade slutsatsen att han också var född i Nasaret!

En enkel fråga hade kunnat klargöra den saken, men nej, den ställdes aldrig, för när man har sin uppfattning klar, då slutar man fråga.

Istället för att fråga ”Var är du född?” hoppade de sedan vidare till nästa förhastade slutsats, att eftersom Messias skulle födas i Betlehem, så kunde inte Jesus vara Messias, och eftersom de nu ”visste” att Jesus inte kunde vara Messias, så ledde detta till deras tredje förhastade slutsats, nämligen att det nog var med de onda andarnas furstes hjälp, som han drev ut onda andar, vilket ledde vidare till den fjärde, att det nog var säkrast att ta livet av honom.

Den första felaktiga slutsatsen leder alltså lätt vidare till fler, om man inte aktar sig!

I första Korintierbrevet säger aposteln att vi inte ska vara för snabba med att dra slutsatser och avge omdömen! ”Döm inte, förrän tid är, inte förrän allt har kommit fram i ljuset…”

Herren vet hur långtgående följder en förhastad slutsats kan få!

 

Josef visade dock en kvalitet, som vi kunde ta lärdom av litet till mans! Han var nämligen beredd att ändra sitt omdöme, ompröva sin slutsats, när han fick mer information!

Alltför ofta slår folk ifrån sig och vill inte lyssna, när någon skulle kunna bidra med mer information, information som innebär att ens färdiga slutsatser skulle kunna tänkas visa sig vara felaktiga, om man tar in den. I stället blir reaktionen ett ”Jag har min uppfattning klar, så kom inte och stör mig med fakta!”

Istället för att måla in oss i hörnet på det sättet, borde vi säga som den gamle ungkarlen sade, när han sent omsider skulle gifta sig, och hans vänner undrade hur nu han, som varit en sån övertygad ungkarl, plötsligt gjorde en sådan helomvändning.

”Man är väl inte sämre karl än att man kan ändra sig”, svarade han.

Josef var inte sämre karl än att han kunde ändra sig, när han fick nya fakta och god orsak att ompröva sin tidigare ståndpunkt, och av detta kom det bara gott för fortsättningen!

Liksom alltid, när sanningen får göra oss fria…

Taggar:
Publicerad i Undervisning