”Minä annan teille levon!”

On tullut tällainen kysymys, anteeksi pyydän nöyrästi kun nyt vasta yritän kirjoitta jotakin vastaukseksi, olen kiiren ja yleisen väsymyksen takia aika harvoin katsonut verkkosivuni viime aikoina….

Siunausta Ingmar!
Sain tällaisen tekstiviestin, siinä kysyttiin minulta vastausta, mutta en osannut antaa vastausta. Sen tähden sälytän tämän sinun vastattavaksi: Tässä viesti!

Mitä se on, kun Jeesus sanoo: ”tulkaa minun tyköni te, työtä tekeväiset ja raskautetut niin minä annan teille levon” Ja kuitenkaan minä en saa lepoa, vain vähän , muutaman tipan ”leilin pohjalta”. Ja kun mehän ollaan otetut irti ja kutsutut maailmasta. Onko se niin, että mies raataa viikot iltaa, yötä, päivää, töitä ja saa vain vähän ”leilin” pohjalta lepoa, kun käy Jeesuksen eteen?

Vai olisiko sillä syvempi, yksinkertaisempi merkitys. Odotan Herraa! Siunauksin Aimo.

 

Luulisin, että meidän tulee muistaa minkälaisessa yhteiskunnassa Jeesus lausui nämä sanat. Israel oli Jeesuksen aikana miehitetty maa, eikä roomalaiset olivat mikään lempeä kansa.

Myöskin täytyy ottaa huomioon, että koko sen ajan maailmassa orjuus oli keskeinen osa systeemiä, ja että useimmat, jotka tulivat uskoon silloin seurakunnan ensimmäisenä aikana, olivat joko orjia tai köyhiä työläisiä, siis sellaisia joilla ei ollut minkäänlaista valinnanvaraa – he joutuivat raataamaan työtä seitsemän päivää viikossa, kurjissa oloissa, ilman palkkaa, ja ilman mahdollisuutta vaihtaa työnantaja – paitsi jos heidät myytiin jollekin vielä pahemmalle omistajalle.

Näille ihmisille siis Jeesus sanoo ”minä annan teille levon!”

Hän ei siis voinut tarkoittaa ruumillista lepoa, lyhyempää työnaikaa, tai vapaita pyhiä. Sellaista ei yksinkertaisesti ollut heille mahdollista!

Niin kuin minä ymmärrän asiaa, hän luultavasti ennen kaikkea tarkoitti sen levon, jonka ihminen saa silloin kun saa syntinsä anteeksi, ja saa rauhan Jumalan kanssa. Ei tarvitse enää tehdä uskonnollisia töitä että olisi Jumalalle mieliksi, saa lepää Jeesuksen sovitustyössä.

Ne ihmiset, joille hän puhui, olivat koko elämänsä saaneet kuulla kaikista laista ja perinnäissäännöistä jotka heidän tulisi noudata, kakki uhrit, jotka pitäisi suorittaa, etta Jumala ei vihastuisi. Heille Jeesusken sanat tarkoitti ihmeellinen vapautus.

Me kun emme samalla tavalla kuin he olemme ymmärtäneet minkälainen Jumala on, että Hän on pyhä ja vaatii täydellisyttä, että Hän on kuluttava tuli kaikkea pahuutta vastaan, me emme ymmmärrä miten ihmeellinen lahja tämä on, että Jeesuksen veri tosiaan puhdistaa kaikesta synnistä, ja sen takia me emme koe sitä yliluonnollista iloa, josta ensimmäinen Pietarin kirjeen ensimmäinen luku puhuu.

Ne ihmiset, jotka siinä riemuitsevat, ne olivat orjia ja köyhiä työläisiä! Työn raskaan raatajat tosiaankin! Kuitenkin en ainakaan minä saa sellaista kuvaa, että he olisivat kokeneet, etta vain saivat tippoja leilin pohjasta.

Jos Pyhä Henki saa avata ihmisen silmät näkemään tämän aarteen, silloin voimme myöskin vapautua toisesta taakasta, joka on aivan tarpeeksi raskas kantaa, siis, siitä vihasta ja katkeruudesta jossa sellainen ihminen, joka kokee elämäntilanteensa raskaaksi ja vaikeaksi usein elää.

Kun kokee että on joutunut epäoikeudenmukaisuuksien kohteeksi, kun kokee, että on joutunut mahdottomaan tilanteeseen muiden syntien takia, silloin viha ja katkeruus jo vaanii meitä! Ja jos ne pääsevät meidän ajatuksiime ja tunteisiimme, siloin meillä on tosi raskas taakkaa kannettavana.

Me vapaudumme lepoon kun saamme syntimme anteeksi, ja sen kautta, että me näemme kuina paljon me olemme itse saaneet anteeksi, me voimme myös antaa anteeksi niille jotka ovat meitä vastaan rikkoneet, ja niin vapautua myöskin tästä toisesta taakasta.

Orjat ja työläiset  kaksituhatta vuotta sitten tuskinpa ajatellet mikään kauniita ajatuksia herroistaan, mutta pelastuksen kautta he vapautuivat tästäkin! Ninn mekin voimme vapautua.

Minä ajattelen siis, että jos me koemme että me saamme vain tippoja leilinpohjasta, silloin me tarvitsemme nähdä enemmän ja syvemmin kuinka suuri pealstus me olemme saaneet, ja sitten myös antaa niin kuin olemme saaneet!

Tällaisia ajatuksia tänään!

 

 

 

 

 

Publicerad i Suomeksi