Om trender och balans

I en av sina många uppgörelser med de skriftlärda, den i Matt 23, säger Jesus så här: ”Det ena borde ni göra, utan att försumma det andra!”

Han har då just pekat ut, hur de i och för sig nog ivrigt uppfyller en del av sina religiösa förpliktelser, men sedan väljer att bortse från andra.

”Det är bra och rätt att ni gör det ni gör, men ser ni inte att ni glömmer bort andra saker, som är ännu viktigare?”

En sak, som har fått mig fundera en del på de här Jesus-orden, är den pågående #metoo-kampanjen, som ju också många kristna ivrigt hakat på.

I sak håller jag helt med. Ingen ska behöva utstå sexuella trakasserier, varken i skolor, på arbetsplatser, eller någon annanstans.

Det är en annan sak, som får mig att fundera, nämligen det, som blir försummat.

Nu, när allas uppmärksamhet fokuseras på detta, vad är det som hamnar i skymundan och glöms bort? Finns det andra slags övergrepp, som nästan får ett tyst godkännande?

Om det finns annat, som är ännu värre än det som #metoo handlar om, vore det då inte skäl att kampanja lika ivrigt mot det? Och om vi inte gör det, varför inte?

”Det ena borde ni göra, utan att försumma det andra!”

 

Ta t ex sedeslösheten och den så kallade nya moralen, som ju inte är något annat än avsaknad av moral. Den leder till äktenskapsbrott, som sedan leder till skilsmässor, med allt det lidande detta innebär, inte minst för skilsmässobarnen. Är inte allt detta ett minst lika allvarligt övergrepp mot dem, som drabbas och blir övergivna? Tydligen anser man inte det, eftersom det inte bedrivs någon massiv kampanj i frågan. De övergreppen godkänns, de anses tydligen vara en del av den ordning man vill ha.

Jag efterlyser en kampanj mot löftesbrytande, mot ”sexualfostran” av den sort som leder till lösaktighet, och mot det tänkesätt som säger att det är OK att bryta sig in i ett äktenskap, och stjäla en annans äkta man eller hustru!

Jag finner nämligen det tänkesättet minst lika vidrigt, som det tänkesätt som säger att det är OK för en chef att tafsa på sina underlydande!

”Det ena borde ni förkasta, men inte godkänna det andra!”

 

Eller de moderna barnamorden, alltså aborterna, som ju innebär det värsta av alla övergrepp, att ta livet av en annan människa, är det inte ännu värre än det som #metoo handlar om? Varför tigs det och samtycks ifråga om det? Varför godtas de övergreppen?

Man säger, med all rätt, dessutom, att orsaken till att de sexuella trakasserierna fått fortgå, ibland i årtionden, är att de liksom varit en del av systemet, något som inte ifrågasatts, annat än av de drabbade, och de har tystats ned.

Men nu ”brister dammen”, nu ska allt fram i ljuset!  Och bra så!

”Ha ingen del i mörkrets gärningar, utan avslöja dem i stället”, står det i Skriften!

”Ha ingen del” betyder dock just vad där står. ”Ingen”.

Då kan man inte förbigå en del övergrepp, samtidigt som man höjer ett ramaskri mot andra.

En våldtäkt är värre än grov misshandel, den är det värsta fysiska övergrepp man kan begå mot en annan människa – så när som på ett. Mord är värre.

Att kampanja mot sexuella övergrepp samtidigt som man godtar abort, det är för mig som att sila mygg och svälja kameler.

Har man ett såll, som fångar myggan, men släpper genom kamelerna, då har man ett såll som är en del av systemet, samma system, som möjliggjort de sexuella trakasserierna, det system, som inte vill ge lika värde och lika respekt åt alla, stora, små, kvinnor, män. Då är det skäl att byta såll, till det som Jesus rekommenderar!

”Det ena borde ni göra, men inte försumma det andra!”

 

 

Taggar:
Publicerad i Svenska blogginlägg