Himmelsk lön

Följande fråga har droppat in:

Jag har hört på en predikant, som sade, att när vi kommer till himlen får vi alla olika positioner som belöning för hur vi skött oss här i jordelivet

Han menade också att tiondegivandet är Gud välbehagligt och påverkar vår kommande position i himlen. Jag blev konfunderad över detta – det känns ju som en slags investering,  och jag tycker att vi ska ge utan tanke på att få något tillbaka.

Han grundade sig på Luk 19:11-27

Vad tror du, påverkar vi vår position i himlen med vad vi gör eller inte gör här på jorden? Finns det överhuvudtaget några positioner att förtjäna i himlen? Om svaret är ja på de två frågorna, hur ska vi då kunna undvika att hamna i gärningsläran?

Att de, som levt sina liv till Guds ära, och avstått från jordisk vinst och ära, kommer att få någon form av himmelsk lön, det framgår klart av många ställen i NT, så den saken tvivlar jag inte på.

Det ställe, som  jag först kommer att tänka på, är 1 Kor 3:11-15, men där finns ju också Matt 5:12, Matt 6:1-5,  Matt 10:41-42, Matt 19:27-30, Hebr 10:35, 2 Joh v 8….

Liknelsen i Luk 19, som den här förkunnaren stödde sig på, hade dock kansdke inte som främsta poäng at tala om den himmelska lönen.
Den berättades nämligen strax efter att Jesus hade bjudit in sig till Sackeus´hem, och de fromma och fina hade haft synpunkter på detta.
Som jag förstår det, berättade han den här liknelsen för att klargöra för dem, som inte gillade att han hade gått in i Sackeus´hus, att de skulle akta sig för att förkasta honom – det skulle komma en dag när han kom tillbaka som kung, och då skulle han inte bara belöna dem, som tjänat honom, utan också bestraffa dem, som inte hade velat ha honom som kung!
Jag tror alltså att man missar poängen, om man börjar fundera på den himmelska lönen i det sammanhanget, även om den nog blir omtalad som kontrast till det som beskrivs i 19:27.

Vad den himmelska lönen i praktiken består av, det har vi däremot ingen tydlig info om – antagligen för att den himmelska tillvaron är så totalt väsensskild från vår nuvarande, att det inte finns något i våra medvetanden, som Gud skulle kunna fästa ett svar på den frågan på.

Jag föreställer mig, att vi med all sannolikhet hamnar vilse direkt vi börjar försöka klura ut sånt här.

Vi kommer nämligen ofrånkomligen att börja använda jordiska referenser i vårt tänkande, för vi har inget annat!

Att tala om ”positioner” i det här sammanhanget är ett exempel så gott som något på den saken.

Det uttrycket får ju en omedelbart att tänka på jordiska makthierarkier, och mer fel än så kan det knappast bli!

Jag skulle hellre tala om olika uppgifter, olika sätt att tjäna Gud, olika sätt att ära Gud, olika möjligheter att spegla Guds härlighet – men det kan vara lika långt från sanningen, det.

Vad gäller det som sades om tiondegivandet, så blir jag ärligt talat rätt trött av alla, som ska försöka få det till att vara ett medel till vinning, vare sig det sen är jordisk eller himmelsk sådan.

Tiondet är ju för hundra gubbar inte något slags himmelskt pyramidspel!!

Varför kan inte folk bara ge, och vara glada över att de får göra det?

Det är ju till glädje och nytta för mottagarna, räcker inte det??

Suck….

Publicerad i Svenska blogginlägg