Björntjänst?

Uttrycket ”björntjänst” kommer från den franska fabeln om en trädgårdsmästare och hans tama björn.

Trädgårdsmästaren tog sig en middagstupplur, en fluga kom och satte sig på hans näsa, och björnen, som ville hjälpa till, plockade upp en stor sten och slog ihjäl flugan. Tyvärr råkade han slå ihjäl trädgårdsmästaren också….

En björntjänst är alltså något, som visserligen görs i all välmening, men är så överdrivet att det får negativa följder för mottagaren.

Jag kom ihåg den här berättelsen i förrgår, när coronaskräcken drev regeringen att starta processen för att utlysa undantagstillstånd i republiken, något som inte hänt sedan andra världskrigets dagar. Jag undrade då genast, om det här nu faktiskt var motiverat?

Under gårdagen började det en bit i taget gå upp för oss alla vilka vittgående följder de vidtagna åtgärderna kommer att få – och jag tror inte vi ännu riktigt har fattat vad allt elände detta åtgärdspaket för bromsande av virusspridning kommer att ha med sig.

Att begränsa utlandsresandet är helt vettigt, och för min del kunde en hel del begränsningar av det slaget gärna få fortsätta att vara i kraft i fortsättningen också, och då tänker jag mer på klimat och miljö än på virus.

Att uppmana människor i riskgrupperna att undvika folksamlingar är också helt klokt och motiverat.

Men sedan?

Om man faktiskt kunde stoppa viruset från att sprida sig i samhället med de här åtgärderna, så okej, då vore det väl värt det.

Men det kan man ju inte! Det kommer att gå litet långsammare, det är allt.

Vården kommer att undvika den värsta toppbelastningen, men det är egentligen den enda trovärdiga vinst, som har presenterats.

Men är detta faktiskt värt alla de negativa följder detta kommer att ha för samhället, och människorna??

Björnen lyckades i alla fall slå ihjäl flugan, även om mannen också dog på kuppen.

Vi gör inte ens det, viruset lever vidare.

Nu skriver jag inte det här för att uppmana till civil olydnad. Vi ska lyda landets överhet, så länge nämnda överhet inte befaller oss att göra sådant, som strider mot vad Gud befaller.

Vad jag vill säga, är att det inte är digerdöden, inte böldpesten, inte smittkopporna, som är på gång.

Det är ett nytt influensavirus, och sådana har kommit och gått förr i min livstid, både asiaten och hongkonginfluensan, utan att man har ansett sig behöva stänga ner landet för det.

Så ha is i hatten, bröder och systrar, och låt er inte dras med i någon allmän stämning av panik och förskräckelse, även om regeringens överdimensionerade åtgärder nog tyvärr är ägnade att få folk att tro att vi hotas av en nationell katastrof, och även om nämnda åtgärder i värsta fall kan leda till att vi i förlängningen drabbas av något, som för många kan komma att påminna om  en nationell katastrof.

 

Nu ska jag då ägna mig åt att vara ledig, åtminstone fram till efter påsk – alla mina engagemang är naturligtvis inställda för den närmaste månaden. Kommer väl att publicera ett och annat skriveri här, och i övrigt hoppas vi ju alla på Guds beskydd , att vi och våra närmaste inte ska drabbas av några mer svårartade versioner av vare sig den nu aktuella farsoten eller något annat!

Taggar:
Publicerad i Svenska blogginlägg
3 kommentarer på “Björntjänst?
 1. Läsare skriver:

  Bra att någon skriver något lugnande. Man skulle tro att kristna skulle ha sin trygghet i Herren, men då sånt här händer är vi många gånger de som verkar mest rädda.

 2. JCS skriver:

  Skulle nog inte riktigt hålla med om att det här bara är ett likadant virus som asiaten o andra. Se bara på läget i Italien och Spanien. Det är ett nytt virus o vi vet inte ännu vad det leder till. FÖrhoppningsvis avtar problemet när sommaren nalkas, men vi har nog alla vårt ansvar att ta. Intressant att detta drabbar oss just nu när en kristen politiker som Päivi Räsänen sitter på förhör för att hon citerat Bibeln. Kan det finnas ett samband?

 3. Ingmar Rönn skriver:

  Naturligtvis är detta inte ett likadant virus som asiaten eller hongkong-influensan, och jag skriver ju också att det här är ett nytt virus.
  De två pandemier jag nämner var f ö övrigt orsakade av A-virus, inte coronavirus.
  Båda sorterna orsakar dock samma slags symptom hos människor – hosta, halsont, feber, muskelvärk, och i sällsynta fall också allvarligare symptom, som t ex lunginflammation.

  Klipp från Wiki: ”Coronavirus är en virusgrupp som bland annat orsakar sjukdomar hos fåglar, däggdjur och människor. Hos människor orsakar de förkylning med halsont och hosta, och ibland lunginflammation. Vanligtvis är symptomen lindriga, men sjukdomarna kan i ovanliga fall vara dödliga.”

  Vi känner till coronavirusepidemier ända från sextiotalet, så inte heller på det sättet är det här inte något splitternytt fenomen.

  I dagsläget finns det just inget, som tyder på att det här skulle vara något värre än en svårare säsonginfluensa – i en sådan brukar det dö ca 2000 pers på ett år i Finland, då företrädelsevis sådana som hör till någon av riskgrupperna.

  Som jämförelse i litet större sammanhang kan nämnas, att i hongkong-influensan i slutet på sextiotalet dog enbart i USA ca 100.000 människor. Eftersom USA:s folkmängd då var typ 50 ggr större än Finlands idag, svarar detta ganska väl mot siffran 2000.

  Italien, som du nämner, har i dagsläget ca 60 milj invånare.
  Det är elva gånger mer än Finland.
  För att dödligheten i corona skulle komma upp i samma som vi har ett år med litet svårare ”gammaldags” influensa här i landet, skulle detta innebära 22000 dödsfall i Italien.
  Vi får be till Gud att det inte behöver gå så illa, men jag nämner det bara för att sätta detta nya virus i något slags relation till de gamla vanliga.

  Det, som har sagts i massmedia om coronaviruset är i sak korrekt: de flesta smittade får lindriga eller inga symptom, det är de gamla och sjuka som löper risk att insjukna allvarligt.
  Vad jag har saknat är den balanserande infon, alltså att det här ju är samma sak som drabbar oss var och vartannat år i form av säsonginfluensa.
  Då stänger vi inte ner landet, med oöverskådliga följder, så varför tar man då till storsläggan nu?