Människotankar och tankebyggnader

Vi har hittills bara snuddat vid, eller på sin höjd summariskt behandlat en del bibliska nyckelbegrepp, som aktualiserats vartefter vi skummat Jobs bok. Nu börjar det bli dags att titta litet närmare på sådana, som fått den allra ytligaste behandlingen.

Jag tänker då på sådant som rättfärdighet, barnaskap hos Gud, förlåtelse, och i anslutning till det också bekännelse, anklagelser, fruktan, besvikelse, prövningar, och framför allt de människotankar, som brukar tänkas om allt detta.

 

Människotankar, jag avser då alltså tankar som tänks av oss människor om andliga ting utan att Gud blir tillfrågad desto mer,  är den ondes bästa redskap när det gäller att få in anklagelser i oss.

De är också oslagbara vad det gäller att förstöra det goda Gud ger oss, och de är prima att ta till när det behövs något, som kan hindra gudsuppenbarelsen från att landa i oss!

 

Människotankar byggs upp av våra erfarenheter och vår kunskap. Allt det som vi har sett, hört, läst och varit med om finns med bakom de tankar vi tänker idag. Vår upplevelse av oss själva finns med och styr vårt tänkande, liksom vår attityd till omgivningen och våra föreställningar om Gud. Den Den besvikelse, bitterhet, skuld, och de anklagelser vi bär på färgar av sig i våra tankar, liksom också vår osäkerhet/självsäkerhet och vårt högmod/missmod.

Man kan säga, att människotankar byggs upp av vad människan har skördat från kunskapens träd under sitt liv.

Och enligt Jesu egna ord i Matt 16  finns också den onde med på ett hörn, och ger sina små impulser in i våra tankeapparater!

Allt detta sammantaget innebär att människotankarna alltid på något sätt står i strid med Guds tankar och Guds Ord.

 

Helt i linje med detta har det tänkts otroliga mängder med människotankar just om Bibeln.

Den har kritiserats, svärtats ner, plockats sönder, ifrågasatts och förnekats mer än något annat dokument i denna värld. Eftersom Bibeln är Guds ord till oss, den sanning som är given just för att bryta det grepp den onde via människotankarna har över oss människor, är detta exakt vad man kunde vänta sig!

Det massiva angreppet mot den skrivna uppenbarelsen blir således i sig ett tecken på att Bibeln är just det den säger sig vara!

Ingen annan av världens stora religioners anhängare har behandlat sina heliga böcker på något sätt som tillnärmelsevis motsvarar vad de kristna tagit sig till med Bibeln! Det var litet med tanke på detta sorgliga faktum, som jag valde att börja den här artikelserien med att understryka Skriftens trovärdighet…

 

Det har sagts att det finns två saker som är svårare än något annat. Det ena är att tänka en helt självständig tanke, det andra att läsa rätt innantill i Bibeln! Det förstnämnda torde, med tanke på vad ovan sagts om yttre påverkan, vara omöjligt, och det senare lyckas bara med Guds Andes hjälp. Men när detta rätta läsande väl får börja komma till stånd, då finns det också möjlighet att börja identifiera och göra sig av med det felaktiga tankegodset! Så nu ska vi fortsätta att söka vägledning i Bibeln, och göra det under fortsatt bön att Anden ska hjälpa oss förstå vad vi läser!

 

Matt 16:21-23 har redan citerats i det tidigare. Den episoden visar att inte ens den hängivnaste lärjunge är immun mot tankepåverkan, och den visar också att där människotankarna kommer in, där står Satan i vägen för Jesus.

Sedan kan vi läsa 2 Kor 4:1-4. Här konstateras det, som åtminstone alla som någon gång försökt sig på att evangelisera eller själavårda vet, nämligen att människor ofta har svårt att se Kristi härlighet, alltså att ta till sig en rätt bild av vem och hurudan Gud är. Här antyds också orsaken: det finns ett sikthinder!

I 2 Kor 10:3-6 får vi ett förtydligande: Sikthindret, de höga murar som stänger människor inne och uppenbarelsen ute, det består av människotankar.

De tankebyggnader och höga befästningsverk, som står i vägen för kunskapen om Gud, kan ju näppeligen tänkas bestå av Guds tankar, eller hur?

 

Här kan det vara på sin plats att återge berättelsen om den inflytelserike kristne man, som vid ett tillfälle med stor pondus avslutade ett anförande med att yttra: ”Och det här är min åsikt om saken, sedan får det stå vad det vill i Bibeln”!

Han satte utan att darra det minsta på manschetten sina egna föreställningar framom Skriften, och det är han långtifrån ensam om!

Vi tillåter oss att ha människotänkta uppfattningar om både det ena och det andra, och tycks mena att om Bibeln har annan mening, då är det värst för den. Tyvärr är det i själva verket värst för oss själva, inte för Guds ord. Gör man så här blir möjligheten till verklig frihet nämligen väldigt beskuren!

Det är ju sanningen som gör oss fria! Om vi verkligen vill att det ska bli bättre, vill arbeta på vår frälsning, då behöver vi välja att ha en sådan här grundinställning: ”Om mina tankekonstruktioner säger ett, och Guds ord något annat, då är det de förra som ska revideras.”

 

Det är ju egentligen otroligt, att vi människokryp på det här gruskornet i universum, som vi kallar planeten Jorden, alls kan komma på idén att häva upp vårt ynkliga tyckande mot världsalltets skapare och Herre! Det visar hur långt från verkligheten vi har kommit mitt i allt vårt snusförnuft.

Visst har vi lärt oss mer, vi människor, ökat på våra kunskapsbanker under seklernas gång, men vi har inte blivit ett dugg klokare än människan var på Jobs tid. Förr slog vi ihjäl varandra med båge och pil, nuförtiden har vi laserbomber och kryssningsrobotar. Fortfarande är vi självupptagna, missunnsamma, avundsjuka och giriga. Och fortfarande tror vi oss vara klokare än Gud. Fortfarande tror vi att vi har råd att negligera det Han säger.

Snacka om förblindelse…

 

Jobs vänner gjorde samma misstag på sin tid. De tillmätte sina egna funderingar alltför stort värde, och frågade inte efter Guds tankar desto mer. Men, som vi redan konstaterat, de sade många saker som skulle ha varit helt rätt i en annan situation, och som återfinns på andra ställen i bibeln, då som uttalanden av Gud själv!

Det tycks alltså räcka med några få, strategiskt placerade människotankar för att allt ska bli fel.

 

Någon har sagt att det bästa sättet att få folk att tro på en lögn, det är att blanda upp den med 90% sanning. Det här är en taktik som ofta används av ondskan.

Våra felfunderingar om Gud och det andliga fungerar som en järnvägsväxel. Bangårdsarbetaren kan inte ställa sig på spåret och stoppa tåget med handkraft, men  det behöver han inte heller för att få det att byta spår. Det räcker med att lägga om växeln.

Om själafienden bara lyckas lägga om växeln i vår tankevärld, då dundrar vi över på fel spår, och sedan hittar vi sig själva i ett helt annat läge än vi hade väntat oss. Inte behöver man byta ut hela ”järnvägen”, hela tankematerialet i någons huvud,  för att få dem att gå åt fel håll, när det räcker med att lägga om en växel! Allt behöver inta vara lögn, det räcker med några få, bara de är rätt placerade!

Om ”växlarna” bara är ur hans synvinkel rätt lagda, får vi för Åklagarens del förmodligen både ha och läsa bibeln, vi får ha möten och gudstjänster och bibelkurser, och skriva böcker med kristet innehåll, ge ut tidningar, med mera sådant.

Om vi kommer tillräckligt långt på fel spår kan det, som hände Jobs tre fromma och gudfruktiga vänner, också hända oss, vilket ur Åklagarens synvinkel är en mycket positiv utveckling. När vi börjar slåss med varandra inom kristenheten, blir vår verksamhet snart mogen att stavas med ä, och det andliga sökandet tar då vägen förbi kyrkdörrarna.

Vilket i och för sig är ganska naturligt. Inte söker man väl sig till ett slagfält, om man söker efter fridens Gud?

En varning kan kanske vara på sin plats här: Gå aldrig och tro att du är immun mot människotänkeriet!

Det här är den fälla vi alla faller i då och då, och det är bara Sanningen som öppnar den igen!

 

 

Publicerad i Arbeta på frälsningen
2 kommentarer på “Människotankar och tankebyggnader
  1. Läsare skriver:

    Tack så väldigt mycket för den här serien! Jag känner mig träffad på så många punkter, och det här hjälper mig så mycket!

  2. Ingmar Rönn skriver:

    Alltid lika glad att höra att någon läser mina skriverier och har någon nytta av dem! :)