Bloggarkiv

Beredvillighetens skor

Det sägs, att inga krig vinns på defensiven, men då ska man tillägga, att få krig vinns utan en fungerande defensiv, i varje fall inte om fienden har tillfälle att göra motattacker! Så är det också i den andliga striden,

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Rättfärdighetens pansar

I Nehemjas bok, 4:15-20,  beskrivs en situation, där de, som arbetade på att bygga upp Jerusalems mur, fick lov att ha svärdet i ena handen och mursleven i den andra, och halva arbetsstyrkan hela tiden stod vakt, fullt rustad till

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Sanningens bälte

Senast utlovade jag att vi skulle återkomma till texten i Efesierbrevets sjätte kapitel, den som handlar om Guds vapenrustning. Vi uppmanas där att ta på oss den, och den sägs vara en förutsättning för att vi ska kunna stå emot

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Om osårbarhetskomplex

I går regnade det, och då var jag ute och fiskade. Det finns ju som bekant inget dåligt väder, bara dåliga kläder, och jag har ett heltäckande regnställ. Fisken var tyvärr inte så på hugget som jag skulle ha önskat,

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Tro och misstro

”Tro” är ett av nyckelbegreppen i kristendomen, ett av de här orden som dyker upp i snart sagt varje predikan och kristet skriveri. Eftersom vi är frälsta av tro, är tänkta att hela tiden bli mer och mer frälsta, alltså

Publicerad i Arbeta på frälsningen

De två träden i Eden

Tiden går – datumet var 10.1 i år när jag skrev första delen i den här serien, och nu är det redan  sjätte september. Jag har ett dunkelt minne av att det nån gång i den gråa forntid, när jag

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Himmelsk lön – eller jordisk?

Jag har hunnit vara kristen i fyrtiosju år nu, och jag var vuxen när jag kom till tro – undra på att man börjar vitna i skägget! Man hinner göra en hel del på fyrtiosju år, och bland annat hinner

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Odugliga kvalifikationer

I föra inlägget i den här serien talade jag om förkrosselse, och hur omistlig den är för den, som vill mogna i sin tro och ”växa i nåden”, som det brukar heta på Kanaans tungomål. Jag snuddade också vid det

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Förkrosselse

I del fyra av den här serien nämnde jag, att det här med att arbeta på sin frälsning inte bara är en fråga om att få rätt information, även om det är nog så viktigt. Efter det har jag hållit

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Fadersbild och gudsbild

I berättelsen om Job kunde vi se hur själafienden försökte fördärva och förvränga Jobs gudsbild, få honom att tänka människotankar om Gud. Att få sin gudsbild upprättad är givetvis av den största betydelse, när man arbetar på sin frälsning, så

Publicerad i Arbeta på frälsningen