Bloggarkiv

Arbeta på frälsningen del 24

Tiden går – datumet var 10.1 i år när jag skrev första delen i den här serien, och nu är det redan  sjätte september. Jag har ett dunkelt minne av att det nån gång i den gråa forntid, när jag

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Arbeta på frälsningen del 23

Jag har hunnit vara kristen i fyrtiosju år nu, och jag var vuxen när jag kom till tro – undra på att man börjar vitna i skägget! Man hinner göra en hel del på fyrtiosju år, och bland annat hinner

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Arbeta på frälsningen del 22

I föra inlägget i den här serien talade jag om förkrosselse, och hur omistlig den är för den, som vill mogna i sin tro och ”växa i nåden”, som det brukar heta på Kanaans tungomål. Jag snuddade också vid det

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Arbeta på frälsningen del 21

I del fyra av den här serien nämnde jag, att det här med att arbeta på sin frälsning inte bara är en fråga om att få rätt information, även om det är nog så viktigt. Efter det har jag hållit

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Arbeta på frälsningen del 20

I berättelsen om Job kunde vi se hur själafienden försökte fördärva och förvränga Jobs gudsbild, få honom att tänka människotankar om Gud. Att få sin gudsbild upprättad är givetvis av den största betydelse, när man arbetar på sin frälsning, så

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Arbeta på frälsningen del 19

Dags att ta en titt på begreppet ”rättfärdighet”! När det blir fråga om vår relation till Gud, hur vi ska kunna bestå inför en helig Gud, är ju detta den avgörande frågan. Hur kan en syndig människa bli och förbli

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Arbeta på frälsningen del 18

Medan vi är inne på sådant, som Skriften kallar människotankar, vill jag passa på att ta fram något, som jag uppfattar som en riktig generalmänniskotanke! Den är sällan så här tydligt formulerad, den består till en stor del av luddiga

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Arbeta på frälsningen del 17

När vi är inne på det här med människotankar, ska vi för all del inte glömma att det finns något sådant som människokänslor också! De kan också ställa till det för oss, för de påverkar vårt tänkande, mer än vi

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Arbeta på frälsningen del 16

Vi fortsätter på temat människotankar! Eftersom förlåtelse, rättfärdiggörelse och barnaskap är centrala kristna begrepp, kan vi förvänta oss att hitta gott om mänskliga funderingar insmugglade i våra föreställningar om dem. Om vi går på exkursion i den tankedjungeln, kan vi

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Arbeta på frälsningen del 15

Vi har hittills bara snuddat vid, eller på sin höjd summariskt behandlat en del bibliska nyckelbegrepp, som aktualiserats vartefter vi skummat Jobs bok. Nu börjar det bli dags att titta litet närmare på sådana, som fått den allra ytligaste behandlingen.

Publicerad i Arbeta på frälsningen