Bloggarkiv

Arbeta på frälsningen del 18

Medan vi är inne på sådant, som Skriften kallar människotankar, vill jag passa på att ta fram något, som jag uppfattar som en riktig generalmänniskotanke! Den är sällan så här tydligt formulerad, den består till en stor del av luddiga

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Arbeta på frälsningen del 17

När vi är inne på det här med människotankar, ska vi för all del inte glömma att det finns något sådant som människokänslor också! De kan också ställa till det för oss, för de påverkar vårt tänkande, mer än vi

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Arbeta på frälsningen del 16

Vi fortsätter på temat människotankar! Eftersom förlåtelse, rättfärdiggörelse och barnaskap är centrala kristna begrepp, kan vi förvänta oss att hitta gott om mänskliga funderingar insmugglade i våra föreställningar om dem. Om vi går på exkursion i den tankedjungeln, kan vi

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Arbeta på frälsningen del 15

Vi har hittills bara snuddat vid, eller på sin höjd summariskt behandlat en del bibliska nyckelbegrepp, som aktualiserats vartefter vi skummat Jobs bok. Nu börjar det bli dags att titta litet närmare på sådana, som fått den allra ytligaste behandlingen.

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Arbeta på frälsningen del 14

Nu ska vi återgå till Jobs bok, och läsa Job 31. Här lägger Job fram sitt liv till påseende, punkt för punkt, inför vännerna, för att slutgiltigt motbevisa deras anklagelser. När man tar del av den här summeringen, förstår man

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Arbeta på frälsningen del 13

I dessa tider, när så mycket av det, som vi hör och ser i nyheter och tidningar handlar om coronaviruset, och allt som görs för att bromsa spridningen av detsamma, kanske det är läge att säga något om den del

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Arbeta på frälsningen del 12

En av de vanligaste mekanismerna när en kristen människa, eller en hel kristen församling kör fast, stagnerar och börjar gå kräftgång, är just den brottning med frågorna kring lidande och sjukdom, som vi människor så ofta finner oss invecklade i.

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Arbeta på frälsningen del 11

Då är det väl dags att ta itu med en  av de saker, som vi ofta upplever som både paradoxala och obegripliga, nämligen att för att kunna arbeta på vår frälsning måste vi avstå från att arbeta på vår frälsning.

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Arbeta på frälsningen del 10

Det här med att arbeta på vår frälsning har, som läsarna säkert redan har märkt, en hel del gemensamt med den trons goda kamp, som Bibeln också talar om. Vi får lov att arbeta med mursleven i ena handen och

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Arbeta på frälsningen del 9

För att spåra tjuven, som Jesus talar om i Joh 10,  ska vi läsa i Jobs bok, för det är där vi har informationen om hans tillvägagångssätt kanske allra bäst samlad. Det kanske kan nämnas att Jobs bok är en

Publicerad i Arbeta på frälsningen