Vem andas du tillsammans med?

Ja, vad trodde du att det här inlägget skulle handla om, när du läste rubriken?

Jag undrar hur många som gissade rätt…. rubriken är nämligen en översättning av latinets conspirare, som betyder just ”andas tillsammans”.

Det är därifrån vi har vårt ord ”konspiration”!

Idag ska vi fundera på begreppet konspirationsteori.

Sådana har funnits alltsedan antikens dagar, och varken antal eller spridning har minskat under senare tider, tvärtom!

Det handlar alltså om att man har och sprider en teori om att en komplott eller sammansvärjning av något slag existerar, en sammansvärjning som hålls hemlig för den stora allmänheten, och som antingen har genomfört, eller håller på att genomföra något som inte tål dagens ljus, och som syftar till att ge de sammansvurna ett ökat inflytande i samhället eller i hela världen , eller ökad förmögenhet – eller bådadera.

Det finns mängder av sådana teorier, som har kunnat bekräftas, och det finns också många, som antingen är obekräftade, eller också har kunnat visas vara helt felaktiga.

Det är t ex sant att den dåvarande Dalai Lama stod på CIA:s lönelista på 60-talet, att scientologkyrkan i början på 70-talet försökte infiltrera amerikanska myndigheter, för att sedan den vägen kunna komma åt personer, som var kritiska till scientologin, och att USA i sitt så kallade Projekt Sunshine byggde upp ett nätverk för att i hemlighet komma åt delar av kroppar från sådana nyfödda, som just hade dött, för att kunna testa effekterna av radioaktiv strålning på mänsklig vävnad.

Å andra sidan har vi då t ex konspirationsteorierna kring Area 51, där det aldrig har kunnat påvisas att det faktiskt skulle finnas några bärgade UFO.s eller någon utomjordisk teknologi, vi har  ”Sions vises protokoll”, som eftertryckligt har bevisats vara ett falsifikat, vi har påståendena om att månlandningarna aldrig skulle ha ägt rum, och vi har teorierna om de så kallade chemtrails, alltså att jetplan släpper ut diverse kemikalier för att kontrollera vädret – och kanske också för mer sinistra syften.

Det här var då alltså bara några axplock, det finns massor av båda slagen.

Vad som är intressant – och inte så litet skrämmande – är att det finns så många människor, som väljer att tro på och förfäkta sådana här teorier, också fast de har bevisats vara falska, samtidigt som de förkastar de fakta, som skjuter dem i sank!

Simon & Garfunkel hade rätt. ”A man hear what he wants to hear, and disregards the rest”.

 

En av de mer populära konspirationsteorierna går ut på att all officiell nyhetsförmedling är falsk, att vi serveras lögner från morgon till kväll  genom nyhetsflödet.

Om vi tar nyhetsförmedlingen om coronaepidemin som ett färskt exempel, vad ska vi tro om den? Den har ju varit så totalt oproportionerlig, att allt annat mer eller mindre har kommit i skymundan. Man kan ju undra varför.

Kanske det bara är så, att nyhetsfolket ger vad de tror att lyssnarna vill ha, det är en ganska vanlig tanke.

Konspirationsteoretikerna menar att epidemin var planerad många år på förhand. Av vem förblir dock oklart.

Man menar också att det rapporteras om alltför höga dödstal, framför allt från USA.

Den intensiva nyhetsbevakningen sägs vara en planerad metod att skapa en atmosfär av fruktan, som ska få folk att gå med på vad som helst för att kunna känna sig litet tryggare.

Om vaccinet, som man håller på att utveckla, sägs det inte heller något positivt, tvärtom, det skulle kunna tänkas innehålla både ett och annat av den icke varudeklarerade sorten!

 

Så, vem ska man tro på?

Nu vill jag säga direkt, att jag förvisso inte tror att allt, som sägs i nyheterna är sant, jag har sett alltför många exempel på vinklad och direkt felaktig nyhetsförmedling för att tro blint på något från det hållet längre.

Det är möjligt att den nuvarande varianten av corona är laboratorietillverkad. I så fall torde den ha kommit lös i misstag, eftersom ingen tycks vinna på den . Någon planering kan inte sägas vara bevisad.

Många länder har gjort sitt bästa för att sopa epidemin under mattan, och uppger uppenbarligen alltför låga dödstal. Hur stämmer det med med konspirationsteorin? Inte alls!

Att nyhetsfokus på corona har skapat något, som kan kallas en panikpandemi, det håller jag med om, men hade masssmedia planerat att det skulle gå så? Det kan svårligen bevisas.

 

Vad jag också vill säga, det är att jag inte ser mig ha någon anledning att lita mer på konspirationsteorierna än på nyhetsbyråerna!

Som kristen har jag ett klart besked i Skriften att tillämpa på det här: ”Pröva allt, och behåll det goda!”

Jag ska alltså pröva det, som sägs i nyheterna, men jag ska också pröva det som sägs om nyheterna!

Konspirationsteorierna har en märklig dragningskraft. De inger en känsla av att man har kommit något viktigt på spåren, att man har fått del av något som andra försökt hålla hemligt för en, och gör att man tycker sig se samband i något, som förr bara verkat slumpartat och kaotiskt. I det läget kickar dopaminet in. Det känns bra, lustbetonat, det ger en slags upprymdhet – ”mig lurar ni inte, jag är smartare än så!”

Vilket leder fram till den situation, där man inte längre vill bli besvärad av fakta, inte längre vill se bristerna och de logiska felsluten i teorin.

Då har man gett ifrån sig sin rätt att pröva allt, och man har försummat sin plikt att pröva allt!

Det här blir då alltså en fråga om vem man andas tillsammans med.

Andas jag tillsammans med nyhetsflödet, så att jag andas in allt de blåser åt mitt håll utan att filtrera det på något sätt?

Andas jag tillsammans med konspirationsteoretikerna, så att jag inhalerar den form av fruktan och misstro, som de sprider?

Eller väljer jag att andas in den luft, som tron på Jesus ger? Han är Herre, han har allt under kontroll, han för världshistorien fram mot sitt bestämda slut, och vill jag andas tillsammans med honom, då ska jag inte grubbla ner mig i vad som sker på jorden till den grad, att jag glömmer att lyfta huvudet och se fram emot Befriarens ankomst!

Visst är det så,  att allt det, som nu händer omkring oss, är steg på väg mot det antikristliga riket, och i förlängningen också Jesu återkomst, men det gäller ju hela världsskeendet, både politiskt, ekonomiskt, religiöst, socialt, och det som händer i naturen!

Faran med konspirationsteorierna är, att de dels kan få oss att tro på sådant som inte stämmer, dels kan få oss att se oss blinda på detaljer, så att vi till slut inte ser skogen för bara träd.

Att läsa vad Bibeln har att säga om denna yttersta tid, som vi nu lever i, det är bra och nyttigt.

Själv har jag ägnat mig en hel del åt att försöka spåra de allmänna trenderna i samhällsutvecklingen, och se hur de stämmer med det som förutsägs i Bibeln, vilket den som har läst min serie om yttersta tiden säkert redan tidigare har kunnat konstatera.

Att ägna sig alltför ivrigt åt att tolka in dagskeendet i de bibliska profetiorna, det kan dock ha mindre nyttiga biverkningar!

Det kan i värsta fall sluta med att ens tänkande och känsloliv får rent paranoida drag, så att man börjar se spöken på ljusa dagen….

 

Publicerad i Svenska blogginlägg
2 kommentarer på “Vem andas du tillsammans med?
 1. CS från Nyland skriver:

  Känner du Ingmar till tanken om att coronavirusvaccinet skulle vara riskabelt? Somliga extremt radikala menar tydligen att det kan vara odjurets tecken. Hur läser man Bibeln månne? Tar vi vaccinet för att kunna köpa o sälja? Nej. Vi kan ju köpa o sälja en massa saker även utan vaccinet.

 2. Ingmar Rönn skriver:

  Jodå, jag har stött på den tanken.
  Att influensavacciner kan ha mindre trevliga biverkningar har vi redan sett – pandemrix-vaccinet visade sig ju kunna orsaka narkolepsi hos en del människor.
  Hur ett kommande coronavaccin skulle bete sig i det avseendet kan man ha olika meningar om, och alla gissningar är lika bra – eller dåliga – ingen vet ju ännu.
  Vad det gäller tanken att myndigheterna skulle ha för ondskefull avsikt att smyginplantera vilddjurets tecken via influensavaccinet, vill jag nog mena att den tanken inte håller för någon närmare granskning.
  Ingenting av det Skriften har att säga om tecknet ifråga stämmer in på en massvaccination i smyg.
  Tecknet, vad det nu sedan består i, är något som människor kommer att ta i medvetande om vad det är för något, alltså dels en lojalitetshandling gentemot det antikristliga väldet, dels en förutsättning för att få köpa och sälja.
  Det är inget som varken smygs på oss eller tvingas på oss – tvång kan det visserligen bli fråga om i ett senare skede, men i första stadiet tar folk det frivilligt.
  Eftersom där finns ett moment av tillbedjan med, måste detta nästan ju vara något, som människor gör av eget val, annars vore det ju skräp till dyrkan…..