Frihet och frivillighet

Det rör sig många slags frågor och funderingar i samhället angående coronaviruset, och hur man ska förhålla sig till det.

En del iakttar rigorösa försiktighetsåtgärder, andra tar mer lätt på det hela, och det finns också de, som anlägger religiösa aspekter på det hela, och menar, att det är mer eller mindre ogudaktigt att dölja sig bakom en mask ute i offentligheten – ogudaktigt för en kristen, som ju borde lita på Gud, och slå vakt om sin kristna frihet, alltså.

Och visst, det är många, som känner sig instängda och illa till mods bakom ansiktsmasken – inte kan jag påstå att jag trivs så värst bra med den, jag heller.

(Det blev litet bättre med den saken, sen jag fick mig en tygmask tillsänd per post. Jag hade vid ett mötestillfälle nämnt, att jag borde ha en mask med huggtänder påsydda, så att folk genast kunde se vad jag är för en, och mycket riktigt, tre dagar senare kom en mask på posten, prydligt försedd med en röd mun och två stora huggtänder! Be, så ska ni få…. och det blev mycket roligare att ta på sig masken och röra sig ute i samhället efter det! :) )

Alltnog, här förefaller det nog föreligga en del missförstånd och övertolkningar.

För det första är ju inte handtvätt, masker, avstånd och sånt något, som tvingas på oss med våld! Det handlar om rekommendationer, så det är alltså i princip saker vi gör frivilligt!

För det andra, så handlar ju bibeltexterna om en kristen människas frihet ingalunda om att vi som kristna ska kunna strunta i samhällets spelregler hur som helst, om vi råkar tycka att vi inte gillar dem, de handlar om att vi är fria från att försöka frälsa oss själva genom laggärningar!

För det tredje, så nämner Skriften bara ett undantag från regeln om att en kristen ska lyda överheten, och det är om överheten befaller en att göra något, som står klart i strid med vad Herren klart har befallt i sitt Ord.

Sedan är det kanske värt att komma ihåg varför vi iakttar försiktighetsåtgärder – som dessutom på intet sätt är nya.

De här rekommendationerna, med handhygien, att inte sprida droppsmitta omkring sig, osv, har ju funnits i samband med varje magsjuka och influensaepidemi så länge jag kan minnas! Det nya är snarast, att den här gången är det ovanligt många människor, som faktiskt tar dem på allvar!

Rekommendationerna är tänkta att tjäna två syften: dels att man inte ska bli smittad själv, och dels att att man inte ska smitta ner någon annan. Personligen är jag av den meningen, att t ex ansiktsmasken inte gör någon större skillnad vad det gäller risken att bli smittad, däremot tror jag att den är till stor nytta vad det gäller att minimera risken att man själv ska smitta ned någon annan!

Jag har alltså mask när jag rör mig  ute i butiker och banker och annars ute i samhället, inte för att jag är rädd för egen del, utan av hänsyn till min omgivning. Visserligen är covid 19, som jag redan tidigare påpekat, ingalunda att jämföras med smittkoppor eller böldpest, och därmed inget att ligga vaken på nätterna för, men en faktiskt mycket liten andel av de smittade har ju ändå kunnat få allvarliga och långvariga symptom av eländet, och nu, som i alla andra influensor, har också en del människor avlidit, och varför skulle jag vilja utsätta mina medmänniskor för en sån risk, även om den är liten?

Em läkare i min bekantskapskrets berättade för ett tag sedan, att vi faktiskt har underdödlighet i Finland i år – det har dött färre människor en vanligt hittills i år. Varför? Jo, det har, i följd av att folk varit försiktigare än vanligt,  varit mindre spridning, inte bara av coronavirus, utan också av alla andra slags sjukdomsalstrare!

Nu har vi säsonginfluensor och vinterkräksjukor och allt möjligt på kommande, som vanligt den här årstiden. Sånt kan man också undvika att sprida vidare så där på köpet, så att säga! Inte illa, att man kan få såna resultat med iakttagande av litet grundläggande hänsyn till omgivningen!

Sådan hänsyn tar vi väl för övrigt till våra medmänniskor också i andra sammanhang, utan att vi anser att det inkräktar på vår kristna frihet?

Jag menar, ute i trafiken följer vi ju trafikmärken och trafikljus, vi håller hastighetsbegränsningar och använder säkerhetsbälte, och så vidare, för annars kan vi skada både oss själva och andra! Inte har jag hört någon påstå än, att sådant inkräktar på den kristna friheten! Samhället måste ju ha regler och rekommendationer för hur vi ska bete oss, annars blir det ju kaos och anarki av det hela, och Gud är inte oordningens Gud!

Vi är kallade till frihet, visst, men vi ska inte missbruka den friheten till att ge den gamla syndanaturen tillfälle, och om vi använder friheten till att göra uppror mot vad Gud har förordnat, då är nog gränsen för missbruk överskriden.

En rekommendation från hälsomyndigheterna är inget bindande påbud, som sagt. Man gör alltså inte ur den synvinkeln sett direkt uppror mot Gud, fast man rör sig utan mask.

Här finns dock också en annan synvinkel att komma ihåg: Skriftens ord om att kärleken inte gör något ont mot sin nästa, och att vi ska handla mot andra så, som vi vill att de ska handla mot oss, det är däremot mer än en rekommendation, det ordet förpliktar oss att faktiskt, på riktigt, göra vad vi kan för att ta hänsyn till våra medmänniskor!

 

Taggar:
Publicerad i Svenska blogginlägg