”Omsorgens Fader”

I morse fick jag mig tillsänt några bibelställen, systern, som var avsändare, skrev att de var hämtade ur en andaktsbok. Rubriken var, enligt uppgift, ”omsorgens Fader”.

Sådana ord delar man ju gärna vidare, så här är de:

”Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud! Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand!” Jes 41:10

”Så säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel: Frukta inte, ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min! Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så ska de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, ska du inte bli svedd, lågan ska inte bränna dig!” Jes 43:1-2

”Mina fiender måste vika tillbaka, när jag ropar till dig. Detta vet jag, ty Gud är med mig! Med Guds hjälp ska jag prisa hans ord, med Herrens hjälp ska jag prisa hans ord. På Gud förtröstar jag, och fruktar inte. Vad kan människor göra mig?” Ps 56:10-12

”Lovad vare Herren! Dag efter dag bär han oss, Gud är vår frälsning! Gud är för oss en Gud, som frälser, hos Herren, HERREN finns räddning från döden!”Ps 68:20-21

”Se, jag är med er alla dagar till tidens slut!” Matt 28:20

”Kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er!” 1 Petr 5:7

 

 

 

Publicerad i Blogg