Antikrists profeter

John Shelby Spongs namn dyker upp då och då i den kristna debatten, både i avståndstagande och mer försonliga tongångar, beroende på vem som yttrat sig.

Denne Spong, och det sällskap han tillhör, Westarinstitutet, kan behöva synas litet närmare. Institutet ifråga bedriver nämligen en verksamhet som förefaller vara inriktad på att bereda väg för Antikrist snarare än för Kristus!

Westarinstitutet säger sig arbeta för en reform av den kristna kyrkan, och för det ändamålet har man grundat något som kallas ”Jesusseminariet” – vilket väl vid närmare granskning torde falla under rubriken  brott mot budet om att inte missbruka Herrens namn.

Jesusseminariets grundare och ledare, R W Funk, har som grund för seminariets arbete, och den kommande ”reformation” man arbetar för, lagt fram tjugoen teser. De teserna ligger alltså som grund också för Spongs sätt att se på Kristus och kristendomen, och därför tar jag mig tid att granska några av dem här idag.

Det gjorde för övrigt Kyrkpressen också för något år sedan, heder åt KP för det!

 

Funk: ”Den metafysiska ålderns Gud är död, och det finns ingen personlig gud därute utanför människorna och den materiella världen! Läran om att Gud skapade arterna dog i och med med darwinismens intåg.”

Kristen tro: ”Vi tror på Gud Fader, den Allsmäktige, himmelens och jordens Skapare.

Funk och hans lärjungar förnekar alltså i princip existensen av en personlig Gud i den mening, som den kristna kyrkan tror på och bekänner Honom. De förnekar också skapelsen, och bekänner sig i stället till slumpen.

 

Funk: ”Föreställningen om att Gud griper in i naturens ordning för att hjälpa eller straffa är inte trovärdig.”

Kristen tro: Läs Ps 53 i Psaltaren! Samt alla berättelser om Jesu underverk i evangelierna. Samt allt annat övernaturligt Bibeln berättar om – med uppståndelsen, som vi bekänner i trosbekännelsen, som det största undret av alla. Hela den kristna trons grund vilar på tron på en Gud, som ingriper aktivt i sin skapelse!

Allt detta vill Funk och hans meningsfränder – Spong och övriga – ha bort ur sin nyreformerade kyrka.

 

Funk: ”Bön riktad till en Gud utanför oss själva är meningslös, utom i betydelsen meditation.”

Kristen tro: ”Be så ska ni få!” ”Ni har inget därför att ni inte ber!” ”Låt i allt era önskningar bli kunniga inför Gud!” I Jesusseminariets nya kyrka är alltså bönen avskaffad och ersatt med meditation – kanske transcendental sådan, vad vet jag? Efter att bön till Gud är avskaffad, kan man ju införa vilken meditationsinriktning som helst.

 

Funk: ”Det är inte längre trovärdigt att tänka på Jesus som gudomlig!”

Kristen tro: ”Vi tror på Jesus Kristus, Guds ende Son, vår Herre.”

Funk förnekar alltså Fadern och Sonen. Därmed är han, och Spong, och alla som tänker som de, enligt 1 Joh 4 att betrakta som antikristprofeter.

 

Funk: ”En Jesus, som faller ner från himlen, uppstår från de döda, och sägs komma igen vid tidens slut för att döma, är en komplott som de första kristna hittade på”

Kristen tro: Jämför det Funk & co säger med andra trosartikeln. Det blir inte mycket kvar. ”Led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes” är den enda rad som inte blir direkt förnekad!

 

Funk: ”Jungfrufödelsen är en förolämpning mot modern intelligens!”

Kristen tro: ”Talet om korset är en dårskap för grekerna – de intelligenta – och en stötesten för judarna. Det behagade Gud att genom den dårskap Han lät predikas frälsa dem som tror!”

Funk, Spong och de andra vill inte veta av något som inte kan vetenskapligt förklaras. och väljer därmed bort Guds frälsning. Som också av följande tes framgår.

 

Funk: ”Det är irrationellt och oetiskt att Gud skulle döda sin egen son för att tillfredsställa sin törst efter tillfredsställelse. Detta är en monstruös lära!”

Kristen tro: ”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv.”

Jesusseminariet och dess medlemmar förnekar alltså försoningen, och förkastar den Frälsare som dog för dem. Därmed kommer det inte heller att finnas någon frälsning i deras nya kyrka.

 

Funk: ”Jesus uppstod inte från de döda i någon annan än kanske en metaforisk mening!”

Kristen tro: ”Om Kristus inte har uppstått, då är er tro förgäves, och ni är kvar i era synder!”

Den hopplösheten vill alltså Funk, Spong & co leda oss ut i, när de förnekar uppståndelsen.

 

Detta är alltså vad biskop Wille Riekkinen bjuder in hit till landet, när han tar hit Spong för att föreläsa. Detta är vad som försvaras och bortförklaras, när troende människor undrar vad det ska vara bra för att släpa hit en känd villolärare.

Detta är vad som omfattas av i tjänst varande präster i vårt land!

I den artikel, som Kyrkpressen hade om det här, presenterade stiftssekreteraren i Kuopio stift, (Riekkinens stift) Sakari Häkkinen, sig som medlem i Westarinstitutet, och meddelade öppet att han inte tror på vare sig det ena eller det andra i trosbekännelsen.

Är det någon som tror att Riekkinen gav honom någon skriftlig anmärkning för det? Sånt går nog minsann för sig i dagens evangelisk-lutherska kyrka. Dags att byta namn? Det här är ju varken evangeliskt eller lutherskt längre!

 

Den som försvarar Westarinstitutet och Jessusseminariet, och deras tankar och läror, må vara medveten om vem han tar i båten. Den som tar en viss potentat i båten, brukar nämligen få så lov att ro honom iland. Var det landet kan tänkas befinna sig, det är inte så trevligt att tänka på. ..

Taggar:
Publicerad i Undervisning