Yttersta tiden del 2, Andens tid

Den helige Ande utgjuts

 

Nu startar vi i tiden strax efter Jesu himmelsfärd, i början av den sista tiden.

Den första stora profetiska händelsen efter himmelsfärden är när Anden kommer.

När Anden kom var detta nämligen tecknet på att ett nytt förbund verkligen trätt i kraft!

Ett sådant hade Jeremia profeterat om redan 630 år tidigare. Jer 31:35, och 2 Mos 24:8 visar oss den profetiska förebilden.

 

Korset, centrum för det som hände när Jesus kom första gången, gör oss fria att vara Guds egna och tjäna Honom. 1 Kor 6:19-20

Den helige Ande har kommit för att ge oss kraft att vara Kristi vittnen. Tiden mellan den första pingstdagen och Jesu återkomst är församlingens tid, och därmed också missionens tid.

 

Och därmed är det också den tid, när den ondes främsta prioritet är att göra allt han kan för att bromsa och hindra allt vad mission och evangelisation heter, med alla medel och metoder som står honom till buds! Mycket av den här genomgången av yttersta tiden kommer att ta sikte på att studera och avslöja den mullvadsverksamheten.

 

Utan Anden har vi heller ingen möjlighet att klara oss i sluttidens skeende! Bakom det skeende som syns för ögonen pågår hela tiden ett annat, andligt, och är vi inte medvetna om det kommer vi att stå oss slätt. Sak 4:6, Apg 19:1-6, Mark 13:9-13, Ef 6:10-20

 

Gamla förbundet baserades på mänskliga resurser. Lagen skulle hållas av människan.

Hon fick buden, men ingen kraft utöver den egna att hålla dem.

Nya förbundet grundas på Guds kraft. Det ser man bland annat när man läser de fyra missionsbefallningarna, vilka finns i sista kapitlen i Matt, Mark o Luk, samt Apg 1:8

Alla ger besked om att missionsuppdraget inte är tänkt att utföras med mänsklig förmåga!

Matteusversionen är minst tydlig på den punkten, och just den har vi i kristenheten av gammalt av någon anledning upphöjt till missionsbefallningen med stort M… man kan ju undra i vems intresse den utvecklingen var?

Det är någon i kulissen som gärna vill att vi ska förlita oss på våra mänskliga resurser, tydligen!

 

Anden kommer enligt Apg 2:15-21 som uppfyllelse av profetian i Joel 2:28-32.

Joel levde ca 800 f Kr, mitt i den gammaltestamentliga ordning där det bara var kungen, (ex Saul och David) översteprästen, (ex Aron) och profeten (ex Elisa) som smordes till tjänst med olja. Ett litet, utvalt fåtal. ”Allt kött” i Joels utsaga om NT:s tid anger att en tid ska komma när Anden ges åt alla i Guds folk, inte bara en snäv elit!

Här i Joel profeteras också om att andliga nådegåvor kommer att bli allmänt tillgängliga för de troende, utan anseende till personen!

 

Vi har lätt för att fastna i ett gammaltestamentligt tänkande på den här punkten, tänka att ”Somliga har Gud smort med kraft, det finns ett antal speciella gubbar med dynamit i nävarna, som får folk att trilla omkring till höger och vänster, men de allra flesta av oss får nog hanka sig fram utan sådana tillgångar”.

Men detta är GT:s tänkande, och vi ska leva i NT!

En av den ondes första metoder att dra åt handbromsen på evangelisationen är just att konservera oss i en sån här attityd! Därför måste Paulus också be som han gör i Ef 1:15-19!

 

”Allt kött” innebär också att när Anden kom, då kom Han för att stanna generation efter generation. Jfr Joh 14:16-17

Han kommer att finnas här så länge kristna människor finns här.

 

Anden är också bekräftelsen på att Jesu försoningsverk har gällande kraft. Ef 1:13-14

Han är beviset på att vi en dag kommer att bli befriade, helt och totalt, ”förlossade”.

Som det står i 1 Joh 3, vi kommer att bli Jesus lika när Han kommer tillbaka! Vi är redan andliga människor med övernaturligt liv, och Anden är ”handpenningen” på att vi småningom ska bli som Jesus!

 

Församlingen, Kristi kropp här på jorden, är alltså i sig tänkt att vara profetisk! Den andefödda församlingen vittnar här och nu om att Jesu rike kommer att upprättas här på jorden! Ef 3:10 / Simeon om församlingen i Luk 2:30-32

 

Jesus säger att om vi har kärlek inbördes, då skall alla förstå att vi är hans lärjungar, Joh 13:35.

Jesus säger att om vi är ett, då ska världen tro att Fadern har sänt honom! Joh 17:21

Om vi inte älskar varandra, om vi inte är ett, då kommer vittnesbördet från församlingen att vara negativt, och missionsarbetet kommer att försvagas och hindras något fruktansvärt.

 

Därför är det också så viktigt för den onde att splittra de heligas gemenskap, Andens gemenskap, och ersätta den med sinsemellan stridande fraktioner, och därför är det så viktigt för oss att bevara den enhet som Ef 4:1-6 talar om!

Och utan den helige Ande går det inte!

Guds kärlek är nämligen utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som har blivit oss given.

 

Så vi kan vänta oss att i den yttersta tiden, när den onde är ännu ilsknare än annars, Uppb 12:12, då kommer han flitigare än nånsin förr att erbjuda oss all världens surrogat för den helige Ande och Hans kraft, allt från våra patetiska försök att ställa till med väckelse med mänskliga metoder till de lögnens kraftgärningar och mirakler som det talas om i 2 Tess 2:9

 

Taggar:
Publicerad i Yttersta tiden