Klimatförändring i samhället

Den finskspråkiga motsvarigheten till Svenska Folkbibeln, Raamattu Kansalle,  finns nu att köpas, så jag har skaffat mig ett exemplar, och håller som bäst på att läsa genom den. Idag har jag läst i andra Kungaboken, bl a då berättelsen om hur profeten Elisas lärjungar är på vippen att drabbas av matförgiftning.

Man får ha koll på ingredienserna, när man lagar mat! Blandar man i sådant som är otjänligt som människoföda kan det gå som när profetlärjungarna skulle koka soppa, man får lov att konstatera att döden är i grytan – eller på ugnsplåten , om det är fråga om bröd.

Temat för den här söndagen är ”Livets bröd”, och syftar på Jesu ord om att han är livets bröd.

Vad kan det brödet tänkas vara bakat på, då?

Jo, det får vi veta i Johannesevangeliets första kapitel!

”Han var full av nåd och sanning!”

Livets bröd är alltså bakat på nåd och sanning.

Ska man äta av det, då får man så lov att acceptera båda ingredienserna!

Vi skulle gärna vilja svälja nåden och spotta ut sanningen, vi människor.

Gör vi det, då är döden i grytan. Jesus förklarar  vad som händer, om de troende äter av den slags soppan: ”Genom att laglösheten förökas, ska kärleken kallna hos de flesta!”

 

Det är mycket tal om klimatförändring nuförtiden, och de flesta tycks vara överens om att klimatet håller på att bli varmare. Det stämmer  antagligen, vad det gäller väderleken, men samhällsklimatet tycks gå åt motsatt håll, det blir kyligare vartefter. Man får förmoda, att detta har något att göra med en tilltagande laglöshet, ökande tendens att strunta i Guds bruksanvisning för mänskligt liv.

I 1 Kor 10:1-6, hänvisar aposteln till Israels ökenvandring och hur folket där bar sig åt, och sen uppmanas vi att ta varning av hur det gick för dem!

De ville också gärna bli räddade och välsignade och omskötta av Gud, nåden dög, men när det kom till att lyda och tjäna Honom, då satte de sig på tvären. Lyda sanningen, det var de inte intresserade av!

Men då inträffar det märkliga, att efter ett tag dög inte nåden heller!

Den uppfattades inte längre som en gåva och en välsignelse, de började klaga och gnälla, och kallade mannat från himlen för usel mat, och fick längtan tillbaka till de vitlöksdoftande köttgrytorna i Egypten!

De kunde inte tillgodogöra sig livets bröd, för de förkastade den ena ingrediensen.

Yttersta konsekvensen blev att de dog där i öknen.

 

I Uppenbarelsebokens andra kapitel har vi sändebrevet till församlingen i Efesus.

Där hade det uppenbarligen gått tvärtom: man hade blivit så förtjust i sanningen att nåden hamnat på undantag. På den vägen tappade de bort sin första kärlek och får underkänt betyg av Herren. De blev tydligen så upptagna med att hålla reda på allt de skulle vara emot, att de glömde att där också fanns både något och någon de skulle vara för!

Risken är uppenbar att att det ska gå likadant för Guds folk i Finland av idag, att vi ska tappa bort det ena eller det andra.

Att det ska gå likadant för mig eller dig!

 

En del av oss vill ha nåden och grinar illa åt sanningen.

Gud ska vara god och mild och kärleksfull, och ställa upp på allt vi vill och bara fortsätta att välsigna oss.

Litet som en tidningsdebattör sade för några år sedan: ”Gud finns ju till för att göra mig lycklig!”

Andra är väldigt angelägna om sanningen, men om nåden inte får balansera den, då är det risk för att vi blir renläriga fariséer som tappar kontakten med Livets källa.

 

Låt oss ta aposteln Johannes vittnesbörd i Joh 1, ”han var full av nåd och sanning” och ställa det tillsammans med samme Johannes´ ord i 1 Joh 4: ”Sådan som Han är, sådana är också vi i denna världen!”

Fulla av nåd och sanning. Det var det meningen att vi skulle vara. Då är vi inte laglösa, men inte heller lagiska.

Herren vill göra oss till människor som har ätit av Livets bröd, sådant det är, och därigenom blivit villiga och dugliga till att dela ut det till andra.

Det är fortfarande så som det berättas i dagens evangelium i Joh 6:1-15.

Det är Jesus som är brödet, det är Jesus som ger brödet – åt oss som tror på honom, för att vi ska dela ut åt alla som är hungriga. Det är ingen ransonering  på det brödet! Det är  i distributionen det kan klicka… och det kommer det att göra, om inte distributörerna har fått i sig fullgod andlig kost.

 

Taggar:
Publicerad i Undervisning