Det här med källkritik…

En broder i Herren lånade nyligen ut en bok åt mig, som han tydligen tyckte jag behövde ta del av.

I den boken återgavs en profetia, som sades vara förmedlad av den judiske rabbinen Judah ben Samuel, en man som var verksam på 1100-talet.

Texten ifråga tycks med en rent häpnadsväckande exakthet förutsäga vad som kommer att hända med Jerusalem från den tiden och ända fram till vår tid, och säger att den ”messianska ändetiden”  ska börja efter att ottomanerna har härskat över Jerusalem i åtta jubelår, och staden sedan har kommit under israelisk kontroll efter ytterligare ett jubelår.

Nå, den turkiske härskaren Suleiman den store intog Jerusalem 1517, och sedan härskade turkarna där i fyrahundra år.

Jubelårsperioden var femtio år, så så långt stämmer det.

Sedan dröjde det femtio år till innan Jerusalem kom under Israels kontroll år 1967.

Det här verkar ju vara en totalt trovärdig profetia, visst?

Men Skriften säger att vi ska pröva allt, så, varifrån dök nu den här profetian upp?

Första gången någon har hört talas om den är år 2008, då den publicerades i Israel Today, en israelisk gratistidning.

Där sades den vara en översättning från en tysk originaltext, skriven av Judah ben Samuel på 1100-talet.

Problemet ärt bara att ingen, varken den gamle journalisten, som skrev artikeln ifråga eller någon annan, har kunnat påvisa existensen av någon sådan här text i någon av rabbins efterlämnade skrifter.

När journalisten ifråga blev tillfrågad svarade han bara svävande att han hade så många böcker, att det var omöjligt att minnas var han hade hittat just den här texten.

Inte heller finns det några hänvisningar till den i några andra källor.

Den dyker bara upp ur tomma intet i Israel Today i mars år 2008.

Ändå har den fått stor spridning, och det hänvisas till den både här och var, både på nätet och, som i boken jag fick låna, i kristen litteratur. Då har det klickat i källkritiken!

Det har med den här tidningsartikeln som grund konstruerats en teori om att när ytterligare en jubelårsperiod har gått från 1967, då ska Jesus komma tillbaka – eller uppryckandet ske, beroende på vad man har för föreställningar om den yttersta tiden.

Och en massa människor var upprivna över det här, ända tills 2017 hade kommit och gått….

 

Allt det här hade kunnat undvikas, om det bara hade funnits litet sund källkritik då när profetian dök upp år 2008.

Säger någon att  han har funnit och översatt en medeltida text av den här viktighetsordningen, då ska han kunna berätta var han har hittat den, och, framför allt, då ska kristenheten ställa frågan: var finns originalet?

Annars försummar vi vår plikt att pröva allt profetiskt tal.

Den plikten blev nog allvarligt försummad i det här fallet, liksom i många andra.

Nu tror jag ju inte att att det här alls var något profetiskt tal från början. Det är inte speciellt svårt att få en sån här text att se ut som en exakt profetia, om man skriver den i efterhand, när det, som den handlar om, redan har hänt.

Men man kan ju undra varför någon gör en sån här grej, när Bibeln är full av äkta profetior, som har gått i uppfyllelse med lika stor exakthet, och som bevisligen är skrivna långt innan det de talar om har hänt?

Jag tänker mig att det är det här med datum och tidsangivelser, som kittlar.

Om Gud säger att det inte är meningen att  vi ska veta dagen eller stunden, att tiden är hemlig, då är det givet att vi människor med all makt ska ha tag på just det. Det är något av det mest onda som finns i oss, den här önskan att vara som Gud….

Gud sköter nog om tidtabellen, vår uppgift att vara redo, hela tiden!

Räcker inte det?

 

 

 

Publicerad i Undervisning