Bloggarkiv

WN dödsdömd värld

Uppenbarelsen av Kristi kors gör att vi upptäcker att världen är under dödsdom. Vi fortsätter att leva i denna värld, och vi fortsätter att använda de ting som finns i den, men nu vet vi att vi inte kan bygga

Publicerad i Citat

WN är detta av världen?

När vi står inför alternativ och ett val av vägar bör vi inte i första hand fråga oss ”Är detta gott eller ont?” eller ”Är detta till nytta eller skada?”. Vi bör fråga ”Är detta av världen, eller är det

Publicerad i Citat

JP om kollekter

Det finns få områden i vår tjänst för Gud som är så känsliga som offergåvor till Herrens verk. Jag har varit på möten där predikanten ägnat alldeles för mycket tid åt att tala för kollekten. Låt dig aldrig luras att

Publicerad i Citat

JP om att slippa vara ödmjuk

Jag känner människor som har fastat och bett om mirakel, och sökt Gud för att få se tecken och under, men jag känner ingen som har fastat och bett om ödmjukhet. I stället går vi miltals med omvägar för att

Publicerad i Citat

JP inte gott nog

Jag började upptäcka var Anden var verksam i mitt liv. Guds Ande startade ett krig mot min styrka! Vi är mestadels villiga att överlåta vår synd till Gud. Däremot är vi sällan villiga att ge upp den del av oss

Publicerad i Citat

JP lärjungaskap genom död

Lärjungaskap innebär aldrig att vi själva fullkomnar våra liv. Det innebär att vi överlämnar det åt döden, för att Kristus ska leva i oss. Vanligtvis försöker vi prestera andlig fullkomlighet, samtidigt som den helige Ande vill skapa andlig fattigdom i

Publicerad i Citat

JP överandlig

Vi känner till lagiskhet, den som gör att en människa tror att hon genom att hålla vissa bud blir accepterad av Gud. Elittänkandet är dock betydligt lömskare än den vanliga lagiskheten. Det strävar nämligen efter att utveckla en identitet som

Publicerad i Citat

JP dömeriet

Jag stöter ofta på personer som är dömande när det gäller andras brist på helgelse och mognad. Det här är ofta mänskor som silar mygg och sväljer kameler. Djävulen skrattar förmodligen gott åt en kristen som själv lever i frosseri

Publicerad i Citat

JP out of Egypt

Israel kunde inte stanna kvar i Egypten och tillbe Gud, inte heller kan Guds barn vara kvar i världen och tillbe Gud. Sann tillbedjan kräver ett åtskiljande från världen. Om det finns något nytestamentligt begrepp som motsvarar tillbedjan så är

Publicerad i Citat

Ewalds om förförare

Vi har t ex en människa som antar att hennes problem är av sexuell art, eller som tror sig ha förlorat den rätta uppfattningen om sitt eget kön. Vad denna människa inte anar är att hennes problem inte primärt har

Taggar:
Publicerad i Citat