Bloggarkiv

Messiasprofetior VI

Först en liten tillbakablick på var vi befinner oss: De delar av Messiasprofetiorna, som hittills behandlats, har alltså handlat om Jesu treåriga verksamhet före hans lidande började. Nu övergår vi till förutsägelserna om Jesu lidandes historia.   Sista måltiden &

Publicerad i Jesus i GT

Messiasprofetior V

Händelserna under den dag, när Jesus anländer till Jerusalem för sista gången under sitt jordeliv, är detaljerat förutsagda i Gamla Testamentet! I Sak 9:9, en text från 500-talet f Kr, förutsägs att Sions konung, alltså Messias, ska rida in i

Publicerad i Jesus i GT

Messiasprofetior IV

I 5 Mos 18 profeterar Mose, att det någon gång i framtiden skulle komma en profet, som är lik honom. Detta kan då inte innebära något annat, än att det en gång skulle komma ännu en profet, som likt Mose

Publicerad i Jesus i GT

Messiasprofetior III

Enligt den gammaltestamentliga profetian i Jes 40 skulle Messias verksamhet börja med uppträdandet av en profetgestalt, vars uppgift var att bereda marken för honom. Denna vägröjare skulle enligt Mal 4:5-6 komma i samma ande och kraft som tidigare hade kännetecknat

Publicerad i Jesus i GT

Messiasprofetior II

Jesu födelse och barndom   Enligt den gammaltestamentliga profetian skulle Messias födas av en jungfru, alltså utan medverkan av någon biologisk mänsklig far. Detta framgår av det så kallade protevangeliet i 1 Mos 3:15, det bibelställe, som redan på syndafallets

Publicerad i Jesus i GT

Messiasprofetior I

Dags att  börja andra avdelningen av temat ”Jesus i Gamla Testamentet”, den som ska handla om Messiasprofetior i GT! Visst skulle det finnas fler gestalter ur GT att lyfta fram som profetiska förebilder till den kommande Messias, men de tolv

Publicerad i Jesus i GT

Jesus i GT, del XI

Som nästa gestalt från GT bland de personer, som kan ses som förebilder till Jesus, har jag valt Nehemja. Jesus säger nämligen i Matt 16 att han själv ska bygga sin församling, och därför ville jag också bland de förebilder

Publicerad i Jesus i GT

Jesus i GT, del X

Bland förebilderna i GT finns också en riktig hedersman, alltså ”gubben Noa”. Berättelsen om honom upptar drygt tre kapitel i första Mosebok, så här har vi ett rikt material att ta av! Noa får ett extremt gott omdöme om sig

Publicerad i Jesus i GT

Jesus i GT, del IX

I både 1 Kor 15 och Rom 5 jämförs Jesus med Adam – han kallas till och med ”den andre Adam”. I berättelsen 0m Adam har vi alltså en stark förebild till Jesus, en profetisk förebild, som är väl värd

Publicerad i Jesus i GT

Jesus i GT, del VIII

I Matt 12 hänvisar Jesus till profeten Jona, och säger klart ut, att det, som hände med denne är en förebild till det, som snart ska hända med honom, Jesus. Vi tar alltså med Jona i vår genomgång! Han blev

Publicerad i Jesus i GT