Bloggarkiv

Josef i Egypten

Josef torde ha varit strax under tjugo år gammal, när han såldes till Egypten – han var sjutton i början av 1 Mos 37, och händelserna som beskrivs i det kapitlet bör ha tagit ett år eller två. I 41:46

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Den unge Josef

Josef var den äldre av de två söner Jakob fick med Rakel, och dessa två var i sin tu de yngsta i brödraskaran. Eftersom Jakobs tolv söner var födda av fyra olika kvinnor, Lea, Rakel, Silpa och Bilha, var åldersskillnaden

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Jakobs omvändelse

Efter att Jakob tillbringat tjugo år hos sin morbror Laban i nuvarande östra Syrien, beslutar han sig för att återvända till Kanaan. Visserligen hade han ännu inte fått något bud från Rebecka om att kusten var klar, och Esau lugnat

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Jakob och Esau

Från Bibeln känner vi  Jakob som gudsmannen, som blev far till Israels tolv stamfäder, men vi känner också Jakob som den, som lurade sin far Isak att välsigna honom i stället för den äldre brodern, Esau, vi känner Jakob som

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Abraham och Isak

I  1 Mos 22 finner vi den märkliga berättelsen om hur Abraham får Guds befallning om att gå till Moria land för att där offra sin son Isak som brännoffer på ett berg, som Herren skulle visa honom. Enligt 2

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Sara

Den här gången ska vi se på händelserna i 1 Mos 17:15 – 18:15 Man kan tänka sig, att Abraham blir aningen konfunderad, när Gud börjar tala om att Sara ska föda en son åt honom – han har ju

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Abraham del 7

I textavsnittet 1 Mos 17:1-14 kan vi läsa om det förtydligade förbund, som Gud sluter med Abram, och om Guds löfte att ge hans avkomlingar Kanaans land, alltså nuvarande Israel med omnejd. I det här avsnittet upprepar och preciserar Gud

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Abraham del 6

Vi fortsätter att se vad vi kan lära oss av gamla tiders gudsmänniskor! Nu är det dags att titta litet närmare på skeendet, som ledde fram till Ismaels födelse.   I 1 Mos 15:4-5 får Abram löfte om att få

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Abraham del 5

I 1 Mos 14:18-20 beskrivs mötet mellan Abram och Melkisedek, kungen i Salem, som också var präst åt Gud den Högste. Melkisedek förser Abrams trötta män med bröd och vin, han välsignar Abram, och han välsignar också Gud, och ger

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Abraham del 4

Så kommer vi till 1 Mos 14, och berättelsen om Abrams krigståg mot de kungar, som överfallit Sodom, och tagit Lot och hans husfolk tillfånga. De här kungarna kom långt österifrån. Elam fanns i nuvarande sydvästra Iran, och var tillsammans

Publicerad i Trons människor i Bibeln