Bloggarkiv

Lovsång i landsflykt

Så kommer vi då till berättelserna om Davids tid i landsflykt. I 1 Sam 19 kom den slutliga brytningen mellan kungen  och hans tjänare, och David måste fly för sitt liv. Under den här tiden som David befann sig på

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Oskrivna psalmer och jättar

Jag slutade mitt senaste inlägg i serien om trons människor i Bibeln med att konstatera, att den David, som kallades till Sauls hov i 1 Sam 16, och gick ut för att strida mot Goliat i 1 Sam 17, var

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Davids tidiga (?) psalmer

Tack vare att David skrev så många personligt färgade psalmer, har vi en tydligare inblick i hur han kände och tänkte än i kanske någon annan av Bibelns gestalter. Inte minst får vi mycket information om hur han trodde, hur

Publicerad i Trons människor i Bibeln

David, Saul, och Samuel

Efter att vi nu har behandlat Mose i ett antal avsnitt,  ska vi börja se på en annan av Gamla testamentets ”tungviktare”, nämligen David. 56 kapitel i GT handlar om honom. Han har skrivit 73 av Psaltarens 150 psalmer, och

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Mose och det ödesdigra påkslaget

Mose tillbringade fyrtio år i ”ökenskolan” innan han var redo att gå in i sin stora livsuppgift. Mose ledde konfrontationen med Farao och Egyptens gudar. Mose ledde folket ut ur Egypten, och förmedlade väldiga tecken och under. Mose tog emot

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Mose och hans Gud

I 2 Mos 33:12 – 34:10 får vi återigen en glimt av den oväntat nära gemenskap, som redan gamla förbundets profeter hade med sin Gud. Mose var förvisso unik också i det sällskapet, Gud talade med honom ”ansikte mot ansikte,

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Mose vid Sinai

Berättelsen om Israels vistelse vid Sinai börjar i 2 Mos 19:1, och fortsätter fram till 4 Mos 10:10. Största delen av texten upptas av alla de olika lagar, anvisningar,och påbud, som Mose får ta emot av Herren, men där finns

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Vandringen till Sinai

I 2 Mos 12:31-19:2 beskrivs hur Mose leder folket ut ur Egypten,och genom Sinaihalvöns ödemarker fram till bergsmassivet Sinai. Fågelvägen handlar det om en sträcka på drygt trehundra kilometer, men för en folkvandring av den typ, som vi nu talar

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Mose – en studie i vandring i Ande

Berättelsen om Mose fortsätter i 2 Mos 4:18 – 12:30 med hans återkomst till Egypten, och hans mellanhavanden med Farao. Det är en annan Mose vi möter här, än den man, som på allt sätt försökte slingra sig undan Guds

Publicerad i Trons människor i Bibeln

Mose fram till ”fyrtioårskrisen”

Mose föddes ca 1530 f Kr, åttio år före uttåget ur Egypten. Vid tiden för hans födelse hade Israels folk befunnit sig i Egypten i 350 år. Om vi går bakåt i tiden 350 år från dagens datum befinner oss

Publicerad i Trons människor i Bibeln