Bloggarkiv

Jesus i GT, del VI

Jesus gjorde mängder av tecken och under, och också den aspekten finner vi förebilder till i GT. För att vi med säkerhet ska kunna säga att det är fråga om just förebilder, alltså något som direkt pekar framåt mot Jesus,

Publicerad i Jesus i GT

Jesus i GT, del V

Jesus är kungars Kung och herrars Herre, så vi kan vänta oss att hitta en förebild också till detta i Gamla Testamentet. Den förebilden behöver vi inte söka länge efter, för Isais son är en av de allra tydligaste Kristusförebilderna,

Publicerad i Jesus i GT

Jesus i Gamla Testamentet IV

I slutet av Matt 16 säger Jesus, att den, som vill följa honom, får så lov att ta sitt kors på sig och säga nej till sig själv. Detta var ju vad Jesus själv gjorde, och den vägen anvisar han

Publicerad i Jesus i GT

Jesus i Gamla Testamentet III

Eftersom Jesus i Nya Testamentet porträtteras som Segraren, den som övervinner ondskans andemakter, går in i den starkes hus, besegrar honom, och tar ifrån honom hans egendom, kan vi vänta oss att hitta en förebild i GT som är just

Publicerad i Jesus i GT

Jesus i Gamla Testamentet II

När vi nu har nämnt Mose som förebild till Jesus, ska vi inte heller förbigå Israels förste överstepräst, hans äldre bror Aron! Översteprästens ämbete i gamla förbundet är nämligen en stark förebild till Jesus! I Hebréerbrevet framkommer detta tydligare uttalat

Publicerad i Jesus i GT

Jesus i Gamla Testamentet I

I Luk 24:27 sägs det att Jesus förklarade ”allt som var sagt om honom i Mose och alla profeterna och alla Skrifterna” för de två vandrarna på vägen till Emmaus. Jag har vid några tillfällen fått frågan vad det egentligen

Publicerad i Jesus i GT