Bloggarkiv

Guds folk i historien del 8

Den kanske viktigaste orsaken för oss kristna av idag att studera vad som hänt Guds folk i gångna tider, är att Bibeln klart uppmanar oss att göra det. I 1 Kor 10:11 sägs det, att historien om det som hände

Publicerad i Guds folk i historien

Julevangeliet i historien

En röst ropar i öknen: ”Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark. HERRENS härlighet skall uppenbaras,

Publicerad i Guds folk i historien

Guds folk i historien 6

Gud är historiens Gud. Det sägs att han styr konungars hjärtan som vattenbäckar, och det är ett uttryck som beskriver hur historien leds åt ett visst håll, precis som lutning och gravitation bestämmer åt vilket håll en vattenbäck ska rinna.

Publicerad i Guds folk i historien

Guds folk i historien 5

En av de röda trådar, som går genom Guds folks historia, är att Gud mestadels arbetar genom människor. Han utväljer, fostrar och insätter ledare. Någon eller några finns alltid där och bär upp det arbete, som Gud utför ibland oss.

Publicerad i Guds folk i historien

Guds folk i historien 4

När evangeliets fiender, synliga och osynliga, hade testat att använda hån och förakt, och sedan också hot och skrämsel, var det dags för nästa vapentest. Jag använder det uttrycket,  för jag tror att det till en stor del är det

Publicerad i Guds folk i historien

Guds folk i historien 3

Nästa angrepp – eller ska vi säga motangrepp, för i Apostlagärningarna är det den kristna församlingen som ständigt är på offensiven – kommer i Apg 4. När inte hån och förakt hjälper, då kanske det fungerar med skrämsel och hot?

Publicerad i Guds folk i historien

Guds folk i historien 2

Det vi nu ska studera kan kallas krigshistoria. I grund och botten finns det bara två riken här i världen, nämligen Guds Rike och den ondes rike, och de ligger i oavlåtlig strid med varandra till tidens slut. Gudsfolkets historia

Publicerad i Guds folk i historien

Inledning

I höst har vi i bibelstudiegänget i min hemförsamling börjat titta litet närmare på vad som har hänt genom kyrkohistorien, alltifrån första pingstdagen och framåt. Eftersom jag kontinuerligt skriver sammandrag av det vi tar upp, tänkte jag publicera texterna här

Publicerad i Guds folk i historien