Bloggarkiv

Guds folk i historien 18

När man ser på gudsfolkets historia är en av de mer iögonenfallande sakerna den långa raden av splittringar. Om vi går tillbaka till tanken att det vi studerar egentligen är krigshistoria, tvingas man konstatera, att det krig vi kristna genom

Publicerad i Guds folk i historien

Guds folk i historien 17

Om nu den kristna församlingen började som fria församlingar, som vi såg senast, hur och när kom då folk- och statskyrkor med i spelet? Grovt skisserat såg händelseförloppet ut så här: Under de första hundra åren efter församlingens födelse hade

Publicerad i Guds folk i historien

Guds folk i historien 16

Frikyrkligheten i historien Vad menar vi med ordet ”frikyrka”? Vi har ju många olika frikyrkosamfund idag, och vi definierar dem ofta genom att ställa dem i motsats till statskyrkor eller folkkyrkor. I ett bibliskt perspektiv finner man dock, att de

Publicerad i Guds folk i historien

Guds folk i historien 15

Den sålda förstfödslorätten En annan orsak till att Guds folk till stora delar gått på tomgång genom historien vad det gäller missionsuppdraget, finns i inställningen till Hjälparen, den helige Ande. Den kristna kyrkan har gjort Esaus misstag igen, trots varningen

Publicerad i Guds folk i historien

Guds folk i historien 14

Vi ska fortsätta att fundera på varför den första tidens missionsiver småningom stannade av. I förra inlägget lyfte jag fram de kristnas okristliga attityd till judarna, och hur detta ledde till att roten och grenarna skildes åt.  Nästa orsak kan

Publicerad i Guds folk i historien

Guds folk i historien 13

Nu kommer vi in på frågan vad som gick snett. Vad var det som fick de första århundradenas välsignelse att sina, missionen att stanna av? Här tror jag att det första och allvarligaste svaret är den kristna kyrkans attityd till

Publicerad i Guds folk i historien

Guds folk i historien 12

Vilket slags avtryck i omgivningen den kristna församlingen har gjort i varje enskild epok av sin historia bestäms av hur väl den har lyckats bli kvar i förbundet med Herren. Samma sak gällde i GT – om Israel skulle leva

Publicerad i Guds folk i historien

Guds folk i historien 11

I 2 Kor 4:2 står det så här: ”Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt, och använder inga knep” Uppenbarligen var det här med hemligheter, sånt man inte gick öppet ut med, utan bara lät vissa invigda få del

Publicerad i Guds folk i historien

Guds folk i historien 10

Johannes avslutar sitt första brev med en varning för avgudarna, och med tanke på hur segt de hade hakat sig fast genom hela Israels historia, är detta inget att förundra sig över. Det kan vara bra att fråga sig varför

Publicerad i Guds folk i historien

Guds folk i historien 9

Den här gången vill jag använda underrubriken ”I Johannesbrevet i historien”. Apostlarnas brev skrevs ju inte i ett vakuum, de skrevs in i en historisk situation, och vet vi vad den situationen var, då blir det bra mycket lättare att

Publicerad i Guds folk i historien