Bloggarkiv

Odugliga kvalifikationer

I föra inlägget i den här serien talade jag om förkrosselse, och hur omistlig den är för den, som vill mogna i sin tro och ”växa i nåden”, som det brukar heta på Kanaans tungomål. Jag snuddade också vid det

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Förkrosselse

I del fyra av den här serien nämnde jag, att det här med att arbeta på sin frälsning inte bara är en fråga om att få rätt information, även om det är nog så viktigt. Efter det har jag hållit

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Fadersbild och gudsbild

I berättelsen om Job kunde vi se hur själafienden försökte fördärva och förvränga Jobs gudsbild, få honom att tänka människotankar om Gud. Att få sin gudsbild upprättad är givetvis av den största betydelse, när man arbetar på sin frälsning, så

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Syndare och rättfärdig?

Dags att ta en titt på begreppet ”rättfärdighet”! När det blir fråga om vår relation till Gud, hur vi ska kunna bestå inför en helig Gud, är ju detta den avgörande frågan. Hur kan en syndig människa bli och förbli

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Förlåtelse – gåva eller krav?

Medan vi är inne på sådant, som Skriften kallar människotankar, vill jag passa på att ta fram något, som jag uppfattar som en riktig generalmänniskotanke! Den är sällan så här tydligt formulerad, den består till en stor del av luddiga

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Brinnande pilar och släckningsarbete

När vi är inne på det här med människotankar, ska vi för all del inte glömma att det finns något sådant som människokänslor också! De kan också ställa till det för oss, för de påverkar vårt tänkande, mer än vi

Publicerad i Arbeta på frälsningen

”Om vi bekänner våra synder”

Vi fortsätter på temat människotankar! Eftersom förlåtelse, rättfärdiggörelse och barnaskap är centrala kristna begrepp, kan vi förvänta oss att hitta gott om mänskliga funderingar insmugglade i våra föreställningar om dem. Om vi går på exkursion i den tankedjungeln, kan vi

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Människotankar och tankebyggnader

Vi har hittills bara snuddat vid, eller på sin höjd summariskt behandlat en del bibliska nyckelbegrepp, som aktualiserats vartefter vi skummat Jobs bok. Nu börjar det bli dags att titta litet närmare på sådana, som fått den allra ytligaste behandlingen.

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Andliga krigsmän eller riskristendom?

Nu ska vi återgå till Jobs bok, och läsa Job 31. Här lägger Job fram sitt liv till påseende, punkt för punkt, inför vännerna, för att slutgiltigt motbevisa deras anklagelser. När man tar del av den här summeringen, förstår man

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Att ha döden som livskvalitet

I dessa tider, när så mycket av det, som vi hör och ser i nyheter och tidningar handlar om coronaviruset, och allt som görs för att bromsa spridningen av detsamma, kanske det är läge att säga något om den del

Publicerad i Arbeta på frälsningen