Bloggarkiv

Arbeta på frälsningen del 5

Jag konstaterade i det föregående, att detta med att komma djupare in i frälsningen, mogna i sin tro och sin efterföljelse, inte bara handlar om att få rätt information. Till en del är det förvisso fråga om att få information.

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Arbeta på frälsningen del 4

När jag använder uttrycket ”arbeta på frälsningen”, tänker jag på den sorts frigörelse, som blir resultatet när frälsningen får beröra allt fler områden i våra liv. De allra flesta av oss kan bli friare, tryggare och gladare än vi är

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Att arbeta på frälsningen del 3

Nu har vi alltså sett att vi har en uppgift, alltså att arbeta på vår frälsning, och att vi har en fiende, som absolut inte vill att vi ska växa in i allt det goda, som vi har i Kristus.

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Att arbeta på frälsningen del 2

I det, som jag kommer att skriva i det här ämnet, kommer jag, precis som i allt annat jag skriver här på sidan, att utgå  från att det är i Bibeln vi finner den information, som ska forma de verktyg

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Ska vi arbeta på vår frälsning?

Den frågan har jag mött då och då, ställd av människor, som läst uppmaningen till att  ”arbeta med fruktan och bävan på er frälsning!” -  den finns för övrigt i Filipperbrevets andra kapitel -  och undrat över vad det månne

Publicerad i Arbeta på frälsningen