Bloggarkiv

Yttersta tiden, del 20: ”Antikrist – bakgrund”

I Uppb 13 möter vi en av den yttersta tidens centralgestalter på den onda sidan, Antikrist. Församlingens förståelse av vad han och hans bundsförvanter är och gör är av yttersta betydelse för hur vi ska kunna, med orden från Ef

Publicerad i Yttersta tiden

Yttersta tiden, del 19 Det sjunde sigillet.

När det sjunde sigillet bryts blir det tyst i himlen. Uppb 8:1 Då kan – och bör – man fråga sig varför, för detta har aldrig förr hänt! På varje ställe i Bibeln där vi får en inblick i himlen

Publicerad i Yttersta tiden

Yttersta tiden del 18 ”Lammet och sigillen”

I Uppb.5 ser Johannes en bokrulle i Guds hand, en bokrulle som har skrift både på insida och utsida, och som är förseglad med sju sigill. Det fanns i antikens värld två slags dokument som förseglades på det här sättet,

Publicerad i Yttersta tiden

Yttersta tiden del 17 ”De två vittnena och den uteblivna väckelsen”

Som vi såg när vi studerade Daniel, tycks den tidsperiod som beskrivs från Uppb 5:1  till Uppb 20:6 bestå av två perioder om 3½ år, alltså sammanlagt sju år. Under hela den här tiden pågår parallellt med varandra dels ett

Publicerad i Yttersta tiden

Yttersta tiden, del 16 ”Det tomma huset”

I del 12, där jag började fundera på det stora avfallet, konstaterade jag att laglöshetens hemlighet, den som går ut på att knuffa Guds Ords inflytande i både samhälle och församling ut i periferin, redan börjar ha utfört sitt arbete

Publicerad i Yttersta tiden

Yttersta tiden del 15 ”Kejsarens nya kläder”

I sagan om kejsarens nya kläder luras kejsaren att tro att han får nya, praktfulla kläder, med den fantastiska egenskapen att ingen som är dum eller oduglig kan se dem. När lurendrejarna låtsades klä på kejsaren hans nya kläder såg

Publicerad i Yttersta tiden

Yttersta tiden, del 14 ”Darwins länk i kedjan”

I Rom 12:1-2 uppmanas vi att inte skicka oss efter denna tidsålders tänkesätt, utan istället ska vi låta oss förvandlas genom vårt sinnes förnyelse. Detta sägs vara förutsättningen för att vi sedan ska kunna pröva vad som är rätt och

Publicerad i Yttersta tiden

Yttersta tiden, del 13 ”Avfallets filosofi”

I Kolosserbrevets andra kapitel, v 6-8, varnas vi för ”tomma filosofier”. Sådana sägs nämligen ”röva bort människor”, om de får tillfälle till det! En filosofi är ett tankesystem, som har byggts upp till en helhet, och därmed ger ett vederhäftigt

Publicerad i Yttersta tiden

Yttersta tiden del 12: Laglöshetens hemlighet

Vi har gått genom sändebreven, och studerat hur laglöshetens hemlighet är verksam, hur avfallet kommer smygande. Nu ska vi gå vidare till att börja se på det stora avfallet, alltså det stora avfall från Gud och hans Ord, som beskrivs i

Taggar:
Publicerad i Yttersta tiden

Yttersta tiden del 11: Laodicea

Så har vi då kommit fram till det sista av sändebreven, det som beskriver vad som skulle kunna kallas förebilden till den typiska nutida västerländska kyrkan: Brevet till församlingen i Laodicea. ”Laodicea” är sammansatt av de grekiska orden för ”folk”

Taggar:
Publicerad i Yttersta tiden