Bloggarkiv

De omvända männen

Idag är det då trettondag, och eftersom vi firar den helgdagen på grund av de österländska lärda män, som kom för att leta efter den nyfödde kungen i Juda land, kan det väl vara lämpligt att skriva något om dem,

Publicerad i Undervisning

Rätta vägar – inte lätta!

Jag samtalade en gång med en medmänniska, som sade att hon tyckte att det var enklare förr, innan hon kom till tro på Jesus, enklare på så sätt, att förr kunde hon strunta i sina medmänniskor, om hon kände för

Publicerad i Undervisning

Ett steg i taget

De flesta av oss har väl någon gång i sitt stilla sinne förundrat sig över berättelsen om kunskapens träd i första Mosebokens andra och tredje kapitel. Hur i all världen kunde Eva och Adam låta lura sig att göra något

Publicerad i Undervisning

Olja på lager?

En fråga, som jag har fått gång efter annan under årens lopp, handlar om liknelsen om de tio jungfrurna i Matt 25. Människor har känt sig oroliga och skrämda av tanken på att de kanske till slut finner sig själva

Publicerad i Undervisning

Bön, känslor, och fel slags vägledning

Ibland får jag lov att säga ifrån åt mig själv på skarpen, vad det gäller hur jag känner mig. Det tycks inte spela någon roll hur många gånger jag kommer fram till att känslor är opålitliga, känslor är obeständiga, känslor

Publicerad i Undervisning

Om överenskommen bön

I Matt 18:19 ger Jesus ett fantastiskt löfte, som är knutet till gemensam bön. Det är inte knutet till vilken slags bön som helst, utan till gemensam, överenskommen bön. Detta är alltså fråga om något som ska göras i församlingsgemenskapen,

Publicerad i Undervisning

Det här med källkritik…

En broder i Herren lånade nyligen ut en bok åt mig, som han tydligen tyckte jag behövde ta del av. I den boken återgavs en profetia, som sades vara förmedlad av den judiske rabbinen Judah ben Samuel, en man som

Publicerad i Undervisning

Åkerbruk

Vi befinner oss i tiden mellan Jesu uppståndelse och hans himmelsfärd, den tid, då han upprepade gånger uppenbarade sig för sina lärjungar, och talade med dem om Guds Rike. Detta var ju inte precis något nytt, han hade ju talat

Publicerad i Undervisning

Halvhjärtad och halvtroende?

Veckans fråga lyder så här: ”Hej, Ingmar! Jag brukar läsa din sida då och då, och har känt mig smått avundsjuk på dig, liksom också på andra människor, som förefaller vara så trygga i sin tro. Själv är jag allt

Publicerad i Undervisning

Om demonutdrivning och andligt immunförsvar

Då och då får jag frågor kring det här med demoner, om de finns, om de kan påverka pånyttfödda kristna, och hur man blir av med sådana, om de har trängt sig på. Den senaste frågan i den raden kom

Taggar:
Publicerad i Undervisning