Bloggarkiv

Om överenskommen bön

I Matt 18:19 ger Jesus ett fantastiskt löfte, som är knutet till gemensam bön. Det är inte knutet till vilken slags bön som helst, utan till gemensam, överenskommen bön. Detta är alltså fråga om något som ska göras i församlingsgemenskapen,

Publicerad i Undervisning

Det här med källkritik…

En broder i Herren lånade nyligen ut en bok åt mig, som han tydligen tyckte jag behövde ta del av. I den boken återgavs en profetia, som sades vara förmedlad av den judiske rabbinen Judah ben Samuel, en man som

Publicerad i Undervisning

Åkerbruk

Vi befinner oss i tiden mellan Jesu uppståndelse och hans himmelsfärd, den tid, då han upprepade gånger uppenbarade sig för sina lärjungar, och talade med dem om Guds Rike. Detta var ju inte precis något nytt, han hade ju talat

Publicerad i Undervisning

Halvhjärtad och halvtroende?

Veckans fråga lyder så här: ”Hej, Ingmar! Jag brukar läsa din sida då och då, och har känt mig smått avundsjuk på dig, liksom också på andra människor, som förefaller vara så trygga i sin tro. Själv är jag allt

Publicerad i Undervisning

Om demonutdrivning och andligt immunförsvar

Då och då får jag frågor kring det här med demoner, om de finns, om de kan påverka pånyttfödda kristna, och hur man blir av med sådana, om de har trängt sig på. Den senaste frågan i den raden kom

Taggar:
Publicerad i Undervisning

Blodrött

Jag lät inlägget om nätpornografi stå kvar som nyaste skriveri över långfredagen. Jesus dog för allas våra synder, och det ska varje syndens slav ta till sig! Det finns nåd, det finns förlåtelse! Det jag där beskrev, hur vi människor

Publicerad i Undervisning

Om nätpornografi

Då och då möter jag i mina kontakter med hjälpsökande människor ett tydligen tämligen vanligt problem bland män, också kristna män, i alla åldrar, nämligen pornografiberoende. Det här är något, som ibland kan vara rätt obegripligt för deras hustrur, och

Taggar:
Publicerad i Undervisning

Rättrådighet och tapperhet

De här två så kallade kardinaldygderna kan med fördel behandlas på en gång, eftersom de hör så pass nära ihop. ”Rättrådighet” låter en aning gammaldags, det är inte ett ord, som vi använder i dagligt tal längre. Det är dock

Publicerad i Undervisning

Måttlighet

Nummer två av kardinaldygderna bär namnet ”måttlighet”. Det här är ett ord, som tycks ha olika betydelser för olika människor och i olika tider. Så har måttlighet t ex ofta kopplats till alkoholkonsumtion – eller rentav till absolutism. På en

Publicerad i Undervisning

Kardinaldygderna

Av gammalt har kristna lärda räknat med sju så kallade kardinaldygder. Ordet ”kardinal” har här inget att göra med den katolska kyrkans höga ämbetsmän, det handlar bara om ett latinskt ord som betyder ”huvudsaklig”. Fyra av dessa centrala dygder är

Publicerad i Undervisning