Bloggarkiv

Sanning och rättfärdighet

Jag har skrivit rätt många inlägg nu, där jag tar upp den andliga kamp, som vi som kristna har att utkämpa, ur litet olika synvinklar. Man kan knappast tala om den andliga striden utan att i något skede ta upp

Publicerad i Undervisning

Misstag och möjlighet

Jag vet inte vem, som först sade det, men jag har citerat det vid många tillfällen: ”Visst kan man lära sig av andras misstag, man måste bara göra dem själv också först!” Det här är förstås på ett sätt bara

Publicerad i Undervisning

Litet till om historielöshet

”Och människan skapade Gud till sin avbild – längre än så räckte inte hennes fantasi!” Jag minns inte om det var Hasse eller Tage, som myntade den formuleringen, och det spelar väl inte så stor roll. Sann är den i

Publicerad i Undervisning

”Överge inte er församlingsgemenskap!”

Som vi såg i de två inläggen, som jag  nyligen skrev om Jobs bok, är själafienden skicklig på att påverka vårt tänkande. Om han kan få oss att tänka på ett sätt, som är lämpligt för hans syften, då kommer

Publicerad i Undervisning

”Jag är inte intresserad av historia!”

Någon gång för typ trettio år sedan predikade jag vid ett tillfälle i Sideby kyrka, och sade då bland annat, att det enda, som vi tycks lära oss av historien, är att vi ingenting lär oss av historien. Där satt

Publicerad i Undervisning

Att se sig i rätt spegel

Våra tre vise män runt askhögen där i Jobs andra kapitel satt, som redan sagts, och tänkte människotankar i sju dar, och där fanns Åklagaren i vanlig ordning osynlig med och bidrog med onda idéer! Med den diagnosen på deras

Publicerad i Undervisning

”Är du vis?”

Jag har väl nämnt någon gång att jag brukar läsa fantasy då och då? Och jodå, nog har väl en och annan kristen broder påpekat för mig att det är slöseri med tid och på gränsen till ogudaktigt att göra

Publicerad i Undervisning

”Stå honom emot, fasta i tron…”

Några inlägg bakåt skrev jag att en åklagare utan bevis för att något brott har blivit begånget, i princip är att betrakta som arbetslös, och att Jesus såg till att Åklagaren hamnade i en liknande situation, när hela bevismaterialet mot

Publicerad i Undervisning

Ingen fördömelse – åt något håll!

Vi ska fortsätta litet på temat fördömelse och anklagelser, nu från en annan vinkel. När det står skrivet att det inte finns någon fördömelse för den, som är i Kristus, tenderar vi ofta att bli halvvägs i vår förståelse av

Publicerad i Undervisning

Inte bara myntvärdet!

Jag minns en gammal gudsman, som en gång fick frågan hur han hade gått tillväga för att lära sig så mycket om Herrens vägar? ”Jo, jag har försökt ta vara på alla mina misstag, och de har varit många!”, svarade

Publicerad i Undervisning