Bloggarkiv

Jesaja 34

1-4 Träd fram, ni folk, och hör, lyssna, ni folkslag! Jorden och allt som är på den må höra, världen och allt, som växer där! Ty HERRENS vrede är riktad mot alla hednafolk, hans förbittring mot alla deras härskaror. Han

Publicerad i Jesaja

Jesaja 31 och 32

Efter att jag hade publicerat mina tankar om Jesaja 33 kom jag att inse, att jag inte ännu hade sagt något om de två föregående kapitlen. Det är sånt här, som får en att undra hur gammal man egentligen håller

Publicerad i Jesaja

Jesaja 33

Jesaja 33:5-6 Upphöjd är HERREN, ty han bor i höjden. Han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet. Han ska vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. HERRENS fruktan ska vara Sions skatt!   Petrus skriver i

Publicerad i Jesaja

Jesaja 30

1-5 Ve de upproriska barnen, säger HERREN, som rådslår utan mig, som sluter förbund utan att min Ande är med, så att de därigenom hopar synd på synd! De drar ner till Egypten utan att ha rådfrågat min mun, för

Publicerad i Jesaja

Jesaja 29

6-7 Från HERREN Sebaot skall straffet komma, med åska och jordbävning och väldigt dån, med storm och oväder, och med flammor av förtärande eld, och alla de många folk, som drog ut mot Ariel, alla som drog ut i strid

Publicerad i Jesaja

Jesaja 28

7 Men också dessa raglar av vin, och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker, de är berusade av vin, och vinglar. De raglar, när de profeterar, de stapplar, när de skipar rätt.   Det

Publicerad i Jesaja

Jesaja 27

2-5 Sjung på den dagen om den underbara vingården: Jag, HERREN, sköter om den, ständigt vattnar jag den. Både dag och natt vaktar jag den, så att ingen ska skada den! Jag hyser ingen vrede. Hade jag törne och tistel

Publicerad i Jesaja

Jesaja 26

3-4 Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han. Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN, HERREN är en evig klippa!   ”Den, som är fast i sitt sinne”.

Publicerad i Jesaja

Jesaja 25

Nu möter vi ett nytt fokus i förutsägelserna om den yttersta tiden. Ett kapitel i Jesaja-apokalypsen handlar om domen över ondska och synd, medan hela tre kapitel beskriver hur de, som under sitt jordeliv har ödmjukat sig inför Gud, kommer

Publicerad i Jesaja

Jesaja 24

1-6 Se, HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare.  Det går prästen som folket, husbonden som tjänaren, husmodern som tjänarinnan, säljaren som köparen, låntagaren som långivaren, den skuldsatte som borgensmannen. Jorden blir helt

Publicerad i Jesaja