Bloggarkiv

Jesaja 39

1-2 Vid den tiden sände Merodak-Baladan, Baladans son, kungen i Babel, brev och en gåva till Hiskia, ty han hade fått höra, att han hade varit sjuk, och blivit frisk igen. Hiskia gladde sig över dem, och visade sändebuden sin

Publicerad i Jesaja

Jesaja 38

I berättelsen om kung Hiskias sjukdom och mirakulösa tillfrisknande finns förvisso både ett och annat, som inte är så lätt att förstå, samtidigt som där finns mycket av både tröst och insikt i människolivets svårigheter – samt också en bister

Publicerad i Jesaja

Jesaja 36 och 37

I Jesaja 36 och 37 möter vi uppfyllelsen av profetian i Jes 8:8-10, där profeten förutsade att assyrierna inte skulle komma att vara nöjda med att inta Nordriket, de skulle småningom fortsätta söderut, och försöka ta Juda rike också. De

Publicerad i Jesaja

Jesaja 35

1-2 Öknen och ödemarken ska glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig och jubla, Libanons härlighet ska ges åt den, Karmels och Sarons prakt! De ska få se HERRENS härlighet,

Publicerad i Jesaja

Jesaja 34

1-4 Träd fram, ni folk, och hör, lyssna, ni folkslag! Jorden och allt som är på den må höra, världen och allt, som växer där! Ty HERRENS vrede är riktad mot alla hednafolk, hans förbittring mot alla deras härskaror. Han

Publicerad i Jesaja

Jesaja 31 och 32

Efter att jag hade publicerat mina tankar om Jesaja 33 kom jag att inse, att jag inte ännu hade sagt något om de två föregående kapitlen. Det är sånt här, som får en att undra hur gammal man egentligen håller

Publicerad i Jesaja

Jesaja 33

Jesaja 33:5-6 Upphöjd är HERREN, ty han bor i höjden. Han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet. Han ska vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. HERRENS fruktan ska vara Sions skatt!   Petrus skriver i

Publicerad i Jesaja

Jesaja 30

1-5 Ve de upproriska barnen, säger HERREN, som rådslår utan mig, som sluter förbund utan att min Ande är med, så att de därigenom hopar synd på synd! De drar ner till Egypten utan att ha rådfrågat min mun, för

Publicerad i Jesaja

Jesaja 29

6-7 Från HERREN Sebaot skall straffet komma, med åska och jordbävning och väldigt dån, med storm och oväder, och med flammor av förtärande eld, och alla de många folk, som drog ut mot Ariel, alla som drog ut i strid

Publicerad i Jesaja

Jesaja 28

7 Men också dessa raglar av vin, och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker, de är berusade av vin, och vinglar. De raglar, när de profeterar, de stapplar, när de skipar rätt.   Det

Publicerad i Jesaja