Bloggarkiv

Jesaja 25

Nu möter vi ett nytt fokus i förutsägelserna om den yttersta tiden. Ett kapitel i Jesaja-apokalypsen handlar om domen över ondska och synd, medan hela tre kapitel beskriver hur de, som under sitt jordeliv har ödmjukat sig inför Gud, kommer

Publicerad i Jesaja

Jesaja 24

1-6 Se, HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare.  Det går prästen som folket, husbonden som tjänaren, husmodern som tjänarinnan, säljaren som köparen, låntagaren som långivaren, den skuldsatte som borgensmannen. Jorden blir helt

Publicerad i Jesaja

Jesaja 20-23

20:2-4 På den tiden talade HERREN genom Jesaja, Amos son. Han sade: ”Stå upp, lös säcktygskläderna från dina höfter, och ta av skorna från fötterna. Han gjorde så, och gick naken och barfota. Sedan sade Herren: ”Liksom min tjänare Jesaja

Publicerad i Jesaja

Jesaja 15 – 19

I de här kapitlen, och sedan också i kapitlen 20-23, finns en serie profetior om Israels dåtida grannländer, och vid första anblicken kan det tyckas som om detta inte har så mycket att säga oss, som lever långt efter att

Publicerad i Jesaja

Jesaja 14

 1-2 Herren ska förbarma sig över Jakob, och än en gång utvälja Israel, och låta dem få ro i deras eget land. Främlingar ska sluta sig till dem, och hålla sig till Jakobs hus. Folken ska ta dem, och föra

Publicerad i Jesaja

Jesaja 13

9-13 Se, HERRENS dag kommer, fruktansvärd, med förbittring och brinnande vrede, för att ödelägga landet, och utrota syndarna som bor där. Ty himlens stjärnor och stjärnbilder sänder inte mer sitt ljus. Solen går upp mörk, och månens ljus lyser inte.

Publicerad i Jesaja

Jesaja 12

1-6 På den dagen ska du säga: ”Jag tackar dig, Herre, du var vred på mig, men din vrede har upphört, och du tröstar mig! Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty HERREN, HERREN är

Publicerad i Jesaja

Jesaja 11

1-6 Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska HERRENS Ande vila, Anden med vishet och förstånd, Anden med råd och styrka, Anden med kunskap och fruktan

Publicerad i Jesaja

Jesaja 10

15 Ska yxan upphöja sig över honom, som hugger med den, eller sågen förhäva sig mot honom, som sätter den i rörelse? Som om käppen kunde svinga den, som lyfter den, eller staven lyfta den, som inte är av trä!

Publicerad i Jesaja

Jesaja 9

1 Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder!   2-7 Det folk, som vandrar i mörkret, ska se ett stort ljus, över dem, som bor i dödsskuggans dal ska ljuset stråla fram! Det folk, som du

Taggar:
Publicerad i Jesaja