Bloggarkiv

När vi ger Gud den ondes anletsdrag

En av de vanligaste mekanismerna när en kristen människa, eller en hel kristen församling kör fast, stagnerar och börjar gå kräftgång, är just den brottning med frågorna kring lidande och sjukdom, som vi människor så ofta finner oss invecklade i.

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Maktlöshet och nåd

Då är det väl dags att ta itu med en  av de saker, som vi ofta upplever som både paradoxala och obegripliga, nämligen att för att kunna arbeta på vår frälsning måste vi avstå från att arbeta på vår frälsning.

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Guds tuktan eller djävulens angrepp?

Det här med att arbeta på vår frälsning har, som läsarna säkert redan har märkt, en hel del gemensamt med den trons goda kamp, som Bibeln också talar om. Vi får lov att arbeta med mursleven i ena handen och

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Sju dagar med fel handledare

För att spåra tjuven, som Jesus talar om i Joh 10,  ska vi läsa i Jobs bok, för det är där vi har informationen om hans tillvägagångssätt kanske allra bäst samlad. Det kanske kan nämnas att Jobs bok är en

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Frihetens pris

Jag har redan tidigare antytt, att det inte är så där alldeles självklart alla gånger att en människa ens vill bli fri från vad det nu är, som binder och hindrar henne från att tillgodogöra sig mer av allt det

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Några av tjuvens metoder

I Joh 10:7-11 presenterar Jesus sig själv som den gode Herden, och där beskriver han också i få och kärva ord den som är Hans motsats. Vi får ett porträtt av en tjuv och rövare, en som kommer för att

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Befriad från både ära och skam!

Vi ska fundera litet till på de två begrepp jag nämnde i sista meningen i förra inlägget, alltså skam och ära. Det här är nämligen något, som finns i botten på mången bundenhet! Vi människor har en tendens att söka

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Att falla ur nåden

Jag konstaterade i det föregående, att detta med att komma djupare in i frälsningen, mogna i sin tro och sin efterföljelse, inte bara handlar om att få rätt information. Till en del är det förvisso fråga om att få information.

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Inte bara ett informationsproblem

När jag använder uttrycket ”arbeta på frälsningen”, tänker jag på den sorts frigörelse, som blir resultatet när frälsningen får beröra allt fler områden i våra liv. De allra flesta av oss kan bli friare, tryggare och gladare än vi är

Publicerad i Arbeta på frälsningen

Handledning och Handledare

Nu har vi alltså sett att vi har en uppgift, alltså att arbeta på vår frälsning, och att vi har en fiende, som absolut inte vill att vi ska växa in i allt det goda, som vi har i Kristus.

Publicerad i Arbeta på frälsningen