Bloggarkiv

Anden, den kristne, och församlingen del 26

Eftersom vi befinner oss i tiden mellan påsk och pingst, kan det kanske vara lämpligt att gå litet bakåt i det vi har tagit upp under vintern, närmare bestämt till del 21. Där såg vi som hastigast på bönen i

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen, del 25

Senast började vi se litet närmare på Joh 4, där Jesus säger så här: ”Den tid kommer, då det varken är i Jerusalem eller på detta berg ni ska tillbe Fadern!  Den tid kommer, ja, den är redan här, då

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen, del 24

Senast citerade jag Joh 4, där Jesus säger så här: ”Den tid kommer, då det varken är i Jerusalem eller på detta berg ni ska tillbe Fadern!  Den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen del 23

Vi håller alltså fortfarande på med att försöka förstå hur det är tänkt att fungera, det här första steget i Guds trestegsplan för sina barn och sin församling, där han först vill välsigna oss, sedan genom den välsignelse, som vi

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen del 22

I bönen i Ef 3: 14-19 ber aposteln först av allt om att Gud Fadern genom sin Ande ska styrka de troendes ”inre människa”. Det här är ett uttryck, som det är värt att stanna upp inför en stund. I

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen del 21

Vi ska fortsätta att se på det, som vi så ofta har alltför bråttom förbi, alltså det första steget i Guds tredelade plan för oss människor, som vi började tala om senast. Den helige Andes ledning och uppenbarelse har en

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen, del 20

Då är det då dags att övergå till att tala om Andens goda frukt, den som beskrivs i detalj i Gal 5:22, och som Jesus nämner i Matt 7, och som han återkommer till i Joh 15. ”Andens frukt är

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen del 15

Jag kom mig för att kontrollera om jag faktiskt har kommit ihåg att publicera alla avsnitt jag har skrivit i det här ämnet hittills, och väl var det, för det här avsnittet, del 15, saknades här på sidan, fast jag

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen, del 19

I mitt föregående skriveri i ämnet såg vi på de två sista gåvorna, som nämns i 1 Kor 12, alltså att tala tungomål, och att uttyda tungotal. Nu ska vi återgå till att se mer allmänt på temat ”Anden och

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen del 18

När jag nu skriver så många inlägg om de andliga nådegåvorna, kan det tyckas som om om jag menar, att det är detta, som är kristendom med stort K. Det är nu inte vad jag vill säga! Det har funnits,

Publicerad i Anden och församlingen