Bloggarkiv

Anden, den kristne, och församlingen del 12

Vi ska fundera litet till på gåvorna att förmedla helande. Först av allt: Vad är grunden för att ett helande av det slag, som vi nu talar om, ska kunna ske? Det finns ju helande av fler än en sort!

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen del 11

Den fjärde nådegåvan, som nämns i 1 Kor 12, är gåvan att hela sjuka, eller ”gåvor av botande”, som den ordagranna översättningen lyder. Det kan vara värt att lägga märke till att det faktiskt talas om gåvor i flertal, när

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen del 6

Jag konstaterade häromdan att jag har missat i publiceringen av delarna i den här bibelstudieserien – jag har glömt att publicera del 6! Jag brukar lägga ut dem här vartefter jag har hållit dem på bibelstudiekvällarna i min hemförsamling, men

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen del 10

Den tredje nådegåvan, som nämns i 1 Kor 12 är trons gåva. ”En får tro genom samme Ande”, står det. Alla, som tror på Jesus, har ju tro, så vad handlar då detta om? Ibland har vi tänkt oss att

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen del 9

Vi tar en kort sammanfattning av vad vi har sagt om vishetens gåva innan vi går vidare: Den behövs i praktisk undervisning om hur det nya förbundets tempels, alltså Kristi kropps, församlingens, uppbyggnad befrämjas och skyddas. Allt andligt ledarskap, och

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen del 8

I förra inlägget gav jag tre exempel från GT på hur vishetens gåva fungerar, men bara ett från NT, så den saken kan behöva utvecklas litet till! I Mark 12:13-17 har vi ett exempel på hur Jesus själv använder vishetens

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen del 7

I det tidigare har jag tagit upp en del grundläggande synvinklar på Andens verk i både den kristna församlingen, och i den enskilde kristne, två saker, som inte kan skiljas från varandra, eftersom vi som enskilda kristna är lemmar i

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen del 5

”När den helige Ande kommer över er ska ni få kraft, och bli mina vittnen” Så säger Jesus till lärjungarna i Apg 1:8 Det kan vara bra att ta sig en funderare över vad det löftet innebär! Vi tolkar nämligen

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne och församlingen del 4

I det tidigare har vi kunnat  konstatera, att Gud ger oss av sin Ande för att hans vilja ska ske i, med, och genom oss. Samt att detta, att vi lever i Guds vilja, är vad som åsyftas med uttrycket

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne och församlingen, del 3

Senast började jag redogöra för vinterns rubriker, alltså vad jag i stora drag har tänkt mig att ta upp på det här temat, om Herren vill och gubben får leva ett tag till. Jag slutade då med att konstatera, att

Publicerad i Anden och församlingen