Bloggarkiv

Anden, den kristne och församlingen del 4

I det tidigare har vi kunnat  konstatera, att Gud ger oss av sin Ande för att hans vilja ska ske i, med, och genom oss. Samt att detta, att vi lever i Guds vilja, är vad som åsyftas med uttrycket

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne och församlingen, del 3

Senast började jag redogöra för vinterns rubriker, alltså vad jag i stora drag har tänkt mig att ta upp på det här temat, om Herren vill och gubben får leva ett tag till. Jag slutade då med att konstatera, att

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen, del 2

Jag avslutade senast med att säga att vi nästa gång skulle börja se på hur vi dricker ur den livskälla, som den helige Ande är tänkt att vara för Jesu lärjungar. Med tonvikt på ”börja”, då, förstås!   För att

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen 1.

Det har sagts att det finns tre stora bristsjukdomar, som kan drabba den kristne och den kristna församlingen, nämligen att man blir ordfattig, blodfattig, och andefattig. När Guds Ord och Jesu blod inte längre får sin rätta plats och sitt

Publicerad i Anden och församlingen