Bloggarkiv

Anden, den kristne och församlingen del 17

Så har vi då kommit fram till gåvan att skilja mellan andar, en nog så nödvändig och alltför sällsynt gåva i församlingarna. Eller, kanske den inte är så sällsynt, det är bara sällsynt att den blir använd… Vilka andar är

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen, del 16

Något, som vi hittills inte har sagt desto mer om, är nådegåvornas bärare, alltså de människor, som har fått någon eller några av de andliga gåvorna. Att ingen får sin gåva på grund av egen duktighet och skicklighet, det står

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen del 14

Innan vi går vidare till profetians gåva, kanske det är dags att göra en liten tillbakablick! Det är ju ett tag sen jag senast skrev något i det här ämnet, bibelstudierna i min hemförsamling har stått på paus över sommaren,

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen del 13

Den femte nådegåvan, som omnämns i 1 Kor 12, är gåvan att utföra kraftgärningar. Det är inte alldeles lätt att definiera vad som åsyftas, eftersom ordet ”kraftgärningar” på andra ställen i NT, särskilt i evangelierna, används som en samlingsbeteckning på

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen del 12

Vi ska fundera litet till på gåvorna att förmedla helande. Först av allt: Vad är grunden för att ett helande av det slag, som vi nu talar om, ska kunna ske? Det finns ju helande av fler än en sort!

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen del 11

Den fjärde nådegåvan, som nämns i 1 Kor 12, är gåvan att hela sjuka, eller ”gåvor av botande”, som den ordagranna översättningen lyder. Det kan vara värt att lägga märke till att det faktiskt talas om gåvor i flertal, när

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen del 6

Jag konstaterade häromdan att jag har missat i publiceringen av delarna i den här bibelstudieserien – jag har glömt att publicera del 6! Jag brukar lägga ut dem här vartefter jag har hållit dem på bibelstudiekvällarna i min hemförsamling, men

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen del 10

Den tredje nådegåvan, som nämns i 1 Kor 12 är trons gåva. ”En får tro genom samme Ande”, står det. Alla, som tror på Jesus, har ju tro, så vad handlar då detta om? Ibland har vi tänkt oss att

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen del 9

Vi tar en kort sammanfattning av vad vi har sagt om vishetens gåva innan vi går vidare: Den behövs i praktisk undervisning om hur det nya förbundets tempels, alltså Kristi kropps, församlingens, uppbyggnad befrämjas och skyddas. Allt andligt ledarskap, och

Publicerad i Anden och församlingen

Anden, den kristne, och församlingen del 8

I förra inlägget gav jag tre exempel från GT på hur vishetens gåva fungerar, men bara ett från NT, så den saken kan behöva utvecklas litet till! I Mark 12:13-17 har vi ett exempel på hur Jesus själv använder vishetens

Publicerad i Anden och församlingen